Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERES 38820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERES 38820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERES 38820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERES 38820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERES 38820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3617 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERES 38820 (4706 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERES 38820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Watertap Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 7 8 8 10 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Montage Het milieu 11 12 15 15 19 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet om een goede luchtcirculatie te garanderen. Bij sommige modellen zit er een schotje in de lade dat in verschillende standen gezet kan worden om aan persoonlijke behoeftes te voldoen. Alle onderdelen in de lade kunnen verwijderd worden om ze schoon te maken. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst. Het plaatsen van de deurschappen Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug. Verwijder het onderste deurschap niet om een goede luchtcirculatie te garanderen. De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Tips voor het koelen van vers voedsel Om de beste prestatie te verkrijgen: · Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast · Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft · Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren Nuttige tips voor het koelen Nuttige tips: Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. : deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden. Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten. Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur. Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden. tips voor de temperatuur in de koelkast · Een temperatuur van ongeveer +5° C is geschikt voor in de koelkast. Als de thermostaatknop op +5° C is ingesteld, geeft dit de gemiddelde temperatuur weer van de koelkast. Als de thermostaatknop op een koude temperatuur is ingesteld, is de omgevingstemperatuur hoog en als de koelkast helemaal vol is zal de compressor langer werken. Als u de temperatuur van het voedsel dat bewaard wordt in de koelkast wilt controleren, zet u een glas water in het midden van de koelkast, met daarin een geschikte thermometer met een nauwkeurigheid van +/­ 1 °C. Het meten moet uitgevoerd worden onder stabiele omstandigheden (dus geen producten in de koelkast bijplaatsen). [. . . ] Plaats twee afstandsstukken op de achterkant van het paneel en twee zelfklevende afstandsstukken op het onderste deel. De wateraansluiting dient te verlopen via een kraan met een 3/4" draad binnen 1, 5 m van het apparaat. De waterslang mag geen knik bevatten, niet bekneld worden of in scherpe bochten liggen. Voordat de koelkast op zijn definitieve plaats wordt gezet, moet gecontroleerd worden of de wateraansluiting correct is uitgevoerd en of de aansluitingen op de waterkraan geen lekkage vertonen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERES 38820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERES 38820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag