Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERC39353X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERC39353X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERC39353X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERC39353X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERC39353X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2896 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERC39353X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 6 6 7 Reiniging en onderhoud 8 Problemen oplossen 9 Technische gegevens 10 Montage 11 Het milieu 13 Wijzigingen voorbehouden In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Als de keuze na enkele seconden niet bevestigd is, wordt het menu op het display gesloten en wordt de normale toestand weergegeven. De volgende functies worden aangegeven: Kinderslotfunctie Boodschappenfunctie functie Ecomodus Functie Kinderslot De functie Kinderslot wordt ingeschakeld door op toets (D) te drukken (meerdere keren indien nodig) tot het bijbehorende pictogram verschijnt . U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. Zolang deze functie is ingeschakeld kan er geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen. de functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Boodschappenfunctie Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren Wij u de Boodschappenfunctie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt. De Boodschappenfunctie wordt geactiveerd door op toets (D) te drukken (meerdere keren, indien nodig) tot het bijbehorende pictogram verschijnt . U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. De Boodschappenfunctie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld. U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets E te drukken. In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (+ 5 °C), in de beste omstandigheden om voedsel te bewaren. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde temperatuur in het vak te veranderen. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Verplaatsbare schappen De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. Het plaatsen van de deurschappen Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst. De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. [. . . ] Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Afstandsstukken achterkant In het apparaat vindt u twee afstandsstukken die geplaatst moeten worden zoals aangegeven op de afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERC39353X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERC39353X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag