Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERB3023X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERB3023X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERB3023X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERB3023X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERB3023X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (464 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERB3023X (542 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERB3023X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kyl-och frysskåp / Jääkaappipakastin / Chlodziarko - zamraarka / køle - fryseskab / dubbelsdeurs - koelkast BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA OBSLUGI BRUGSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZINGEN ERB 3023 X S FI PL DK 2223 374-12 NL VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET Det är av största vikt att denna bruksanvisning förvaras tillsammans med skåpet för framtida behov. Låt alltid bruksanvisningen följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte, så att den som använder skåpet kan läsa om alla funktioner och säkerhetsföreskrifter. Om detta skåp som har magnetisk dörrstängning ersätter en äldre modell som har fjäderlås (spärr) måste man se till att fiäderlåset är obrukbart innan man kasserar det gamla skåpet. Detta för att förhindra att det orsakar livsfara för barn. [. . . ] A) 100 mm Attentie Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Strömavbrott Plaatsing van het apparaat zonder keukenhangkastjes (zie Fig. B) Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstellbare voetjes. NP008 56 15 mm 15 mm 9 SERVICE OCH RESERVDELA Garanti (gäller för Finland) Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service · · vid onödigt servicebesök. om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur och när uppträder felet ? Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «I» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; D068 D037 Reklamation Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstifningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771 - 11 44 77 eller via email på vår hemsida www. electrolux. se I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. [. . . ] sähkökatkon vuoksi yli teknisten tietojen taulukon kohdassa "lämpötilan kohoamisaika" annetun arvon, käytä elintarvikkeet mahdollisimman pian tai valmista ne välittömästi ja pakasta uudelleen (jäähtyneinä). · Tuoreen ruoan pakastus Pakastelokerossa voi säilyttää teollisesti pakastettuja ruokia sekä pakastea tuoretta ruokaa. Aseta pakastettava ruoka pakastelokeron ylimpään korlin, sillä se on pakastelokeron kylmin osa. Kun pakastattuoretta ruokaa, käynnistä Ympäristökytkin 12 tuntia ennen kuin panet ruoan pakastelokeroon. Kun pakastat ohjekilvessä ilmoitetun ruokamädrän, aseta ruoka suoraan kiinni jäähdytyspintean. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERB3023X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERB3023X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag