Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA39375

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA39375. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERA39375 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA39375 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERA39375 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17497 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERA39375W (1186 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERA39375

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. ) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen. Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet de kabel, eventueel met stekers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij de fabrikant of het servicecentrum. De warmte welke het apparaat aan de spijzen en dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte ventilatie onder, achter en boven het apparaat resulteert in slechte koelen/of vriesrestaties door ongewild tijdelijk iutschakelen van de kompressor of onjuiste werking van de absorptieunit . Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten minste een half uur alvorens de steker in het stopcontact te steken. Apparaten welke van een absorptie-unit voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. afgedankte koelen vriesapparaten moeten volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. De functie kan op ieder moment worden uitgeschakeld door op toets D te drukken totdat het corresponderende icoon gaat knipperen en dan toets E in te drukken. U moet de keuze bevestigen door binnen enkele seconden toets E in te drukken. Op deze stand worden de gekozen temperaturen automatisch (+ 5°C) ingesteld op de optimale toestand om de levensmiddelen te bewaren . Tijdens normaal gebruikt geeft de indicatie de temperatuur binnenin het koelgedeelte aan. Belangrijk Een verschil tussen de aangegeven en de ingestelde temperatuur is normaal. vooral als: · Pas een nieuwe instelling is gekozen · De deur lange tijd open is geweest · De functie Eco Mode wordt ingeschakeld door op toets E te drukken (indien nodig meerdere keren) Zodoende kunt u tijdens een lange periode van afwezigheid (bijv. Vakantie) de deur van het lege koelgedeelte dicht laten in plaats van deze open te laten staan, zonder dat er onaangename luchtjes ontstaan. Als op het display de letter H verschijnt, bevestigt u de keuze van de temperatuur door op toets E te drukken (u hoort de zoemer) of door enkele seconden te wachten (u hoort geen zoemer). de koelkast staat nu in de energiezuinige stand in de Holiday functie - op de indicatorverschijnt de letter H. Het is te allen tijde mogelijk de functie uit te schakelen door de geselecteerde temperatuur in het vak te wijzigen. Belangrijk Het vriesgedeelte moet, als de Holiday functie is ingeschakeld, leeg zijn. [. . . ] Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Om veilingheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERA39375

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERA39375 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag