Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA39350W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA39350W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERA39350W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA39350W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERA39350W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (652 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERA39350W (440 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERA39350W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de buurt van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnen-kant met lauw water en een neutraal schoonmaak-middel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaak-middelen, waarmee m u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Aanduiding van de positieve temperatuur Temperatuuraanduiding Als het brandt wil dit zeggen dat de Child Lock actief is Als het brandt wil dit zeggen dat de Shopping functie actief is Als het brandt wil dit zeggen dat de Eco Mode functie actief is Als het display na de stekker in het stopcontact te hebben gedaan niet brandt, dient u op toets (A) te drukken die het apparaat inschakelt. Voor het op de juiste wijze opslaan van levensmiddelen kiest u de Eco Mode functie die garandeert dat de volgende temperatuur wordt aangehouden: +5°C in het koelgedeelte · Om een andere temperatuur in te stellen zie "Temperatuurregeling". Belangrijk Als de deur langer dan 7 minuten openblijft, gaat de binnenverlichting elektronisch uit. Vervolgens wordt de werking weer hersteld door het openen en sluiten van de deur zelf. Als u het apparaat lang in gebruik heeft, is het niet nodig om de temperatuur weer in te stellen omdat die wordt opgeslagen. Tijdens de stabilisatie na de eerste start kan de aangegeven temperatuur niet overeenkomen met de ingestelde temperatuur. Gedurende deze tijd is het mogelijk dat de aangegeven temperatuur verschilt van de ingestelde temperatuur. Als er niet binnen enkele seconden wordt bevestigd, gaat het display uit het menu en keert terug naar normale functie. De volgende opties zijn ingesteld: Child Lock functie Shopping functie Eco Mode functie Het vriesgedeelte wordt uitgeschakeld door toets (A) langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Hierna wordt aangegeven dat de temperatuur vanaf -3 -2 -1 afgeteld wordt. U bevestigt de keuze van de temperatuur door op de toets E te drukken (u hoort de zoemer) of door enkele seconden te wachten (u hoort geen zoemer). De functie Child Lock wordt ingeschakeld door op toets E te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende icoon verschijnt. U moet de keuze bevestigen door binnen enkele seconden toets E in te drukken. Zolang deze functie geactiveerd is kunnen de toetsen niet bediend worden. De functie kan op ieder moment worden uitgeschakeld door op toets D te drukken totdat het corresponderende icoon gaat knipperen en dan toets E in te drukken. Indien u een grote hoeveelheid levensmiddelen in het koelgedeelte moet opbergen, bijvoorbeeld nadat u boodschappen heeft gedaan, raden wij u aan de Shopping functie in te schakelen om de levensmiddelen sneller te koelen en te voorkomen dat de temperatuur van de levensmiddelen die zich reeds in het koelgedeelte bevinden verhoogd wordt. [. . . ] Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstellbare voetjes. Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspan-ning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drie-aderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERA39350W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERA39350W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag