Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA 33430

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA 33430. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERA 33430 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERA 33430 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERA 33430 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1225 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERA 33430 (4177 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERA 33430

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Koelkast ERA33430W ERA33430X 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 6 6 8 Onderhoud en reiniging 8 Problemen oplossen 9 Technische gegevens 11 Installatie 11 Het milieu 14 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] De functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Functie Kinderslot De functie Kinderslot wordt ingeschakeld door op toets (D) te drukken (meerdere keren indien nodig) tot het bijbehorende picto. gram verschijnt 6 electrolux U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. Zolang deze functie is ingeschakeld kan er geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen. De functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Vakantiefunctie H De vakantiefunctie stelt de temperatuur in op 14°C. Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange va- kantieperiode (bijv. Om de vakantiefunctie in te schakelen gaat u net zo te werk als om de temperatuur te wijzigen. Op het temperatuurdisplay kan de weergegeven temperatuur tot + 8 °C gewijzigd worden, in stappen van 1 ° + 2 °C, gevolgd door de letter "H ". Nu staat de koelkast in de "vakantie"-functie en in de energiebesparende modus. · Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. · De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Tips voor energiebesparing · De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. · Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Tips voor het koelen van vers voedsel Om de beste prestatie te verkrijgen: · Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast · dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft · plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren Nuttige tips voor het koelen Nuttige tips: Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. Gekookt voedsel, koude schotels, enz. : deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden. Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten. Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur. Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden. ONDERHOUD EN REINIGING Let op! [. . . ] Draai de schroeven opnieuw aan. 2 4 3 1 A 20 mm B Waterpas zetten Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van het apparaat tijdens de werking. Draai de twee afstelbare voorpootjes los of vast om de hoogte van het apparaat af te stellen. Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERA 33430

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERA 33430 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag