Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ER3229I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ER3229I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ER3229I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ER3229I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ER3229I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (134 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ER3229I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Delen van randen aan aangeduide minimum waarde daalt, wordt de achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees conserveringstemperatuur in het vriesvak niet meer voorzichtig bij het tillen. gegarandeerd; u kunt de bewaarde levensmiddelen · Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, dan het beste zo snel mogelijk nuttigen. zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton · Volg de raadgevingen van de fabrikant op met enzovoorts. [. . . ] Ga daartoe als volgt te werk: Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Daarna verplaats het vak naar de gewenste hoogte. D759 TIPS Tips het koelen Enkele praktische tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie vepakt . Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. 27 Tips het invriezen Enkele belangrijke tips: · de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op het "typeplaatje"; het invriezen duurt 24 uur. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stopzuiger voorzichtig schoonmaken. · 28 Vervangen van de lamp Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar: · · Schroef het afschermkapje los; Verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur). Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen. Het maximale vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de kompressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de kompressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopkontakt; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. steek de kunststof schraper in de opening onder het diepvriesvak en plaats daar een schaaltje onder; 5. Bewaar de schraper na het ontdooien om hem later te gebruiken; laat de deur open staan; 6. bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking, mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen. Maak, na het ontdooien, de binnenwanden van het vriesvak schoon en zeem ze goed droog; 7. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopkontakt. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vijfjaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 34 Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudel jke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ER3229I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ER3229I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag