Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4340 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX (4826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. [. . . ] Nuttige informatie: 3. 4. • Met Duur en Eindtijd moet u de verwarmingsfunctie en temperatuur eerst instellen. • U kunt Duur en Eindtijd tegelijkertijd gebruiken als u wilt dat het apparaat op een later tijdstip wordt geactiveerd of juist uitgezet. Druk herhaaldelijk op totdat het display Heat + Hold toont. De functie Heat+Hold blijft aan staan als u de verwarmingsfuncties verandert. 7. 2 Verleng tijd De functie Verleng tijd zorgt dat de verwarmingsfunctie door blijft gaan als de Duur is geëindigd. 16 www. electrolux. com • Van toepassing op alle verwarmingsfuncties met Duur of Automatisch wegen . • Niet van toepassing op verwarmingsfuncties met de vleesthermometer. 4. Het display toont het bericht Verleng tijd gedurende vijf minuten. Automatische programma's gebruiken vooraf ingestelde temperaturen, ovenfuncties en tijd. Om automatische programma's te gebruiken, dient u het apparaat te kalibreren. Raadpleeg de kooktabellen in het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'. 8. 1 Auto-cooking Dit apparaat heeft automatische programma's voor koken. Raadpleeg de Voedselindex die bij het apparaat meegeleverd is voor de overeenkomst tussen de kookcategorieën en de voorbeeldgerech- Auto-Cooking -categorieën Symbool Categorie Bakken Braden Kant-en-klaarproducten Ovengerechten Pizza Auto-cooking: 1. Het display geeft de vleesthermometer weer. 4. 9. 1 Vleesthermometer De vleesthermometer meet de kerntemperatuur van het vlees. Wanneer het vlees de ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Er worden twee temperaturen ingesteld: • De oventemperatuur • De kerntemperatuur Gebruik alleen de meegeleverde vleesthermometer of originele vervangende onderdelen. Gebruik van de vleesthermometer: Steek de punt van de vleesthermometer in het midden van het vlees. Steek de stekker van de vleesthermometer in de aansluiting op de voorkant van het apparaat. 1. De eindtijd is afhankelijk van de hoeveelheid eten, de ingestelde oventemperatuur (minimum 120 °C) en de bediening. De vleesthermometer moet gedurende de bereiding in het vlees blijven en de stekker moet in het stopcontact blijven. Wanneer het vlees de ingestelde kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u een geluidssignaal. Haal de stekker van de vleesthermometer uit het stopcontact en haal het vlees uit de oven. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de punt en de stekker van de vleesthermometer. 7. 18 www. electrolux. com 9. 2 Ovenaccessoires plaatsen De diepe pan en het bakrooster hebben zijranden. Deze randen en de vorm van de geleidestangen vormen een speciaal accessoire om te zorgen dat het kookgerei niet verschuift. Het rooster en de diepe pan samen plaatsen Plaats het rooster op de diepe pan. Plaats de diepe pan tussen de geleidestangen van een van de ovenniveaus. 9. 3 Telescopische geleiders - de ovenaccessoires plaatsen Plaats de bakplaat of braadpan op de telescopische geleiders. Plaats het bakrooster op de telescopische geleiders zodat de pootjes naar beneden zijn gericht. Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt is het kookgerei bovendien beveiligd tegen wegglijden. NEDERLANDS 19 9. 4 Het rooster en de diepe pan samen plaatsen Plaats het rooster op de diepe pan. [. . . ] Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand. 2. Trek de inschuifrail bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze. 2 1 De inschuifrail installeren Installeer de inschuifrail in de omgekeerde volgorde. Geldig bij de telescopische geleiders: De pinnetjes op de telescopische geleiders moeten naar voren wijzen. LET OP!Vervang de lamp door een geschikte tegen 300 °C hittebestendige ovenlamp. • Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit. NEDERLANDS 43 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOY5851AAX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag