Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2067 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX (3822 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. electrolux. com Registreer uw product voor een betere service: www. electrolux. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. electrolux. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. [. . . ] 5. 4. 2 Tijd instellen U moet de tijd instellen voordat u de oven bedient. Als het apparaat wordt aangesloten op de stroomtoevoer of na een stroomonderbreking, gaat het indicatielampje voor de tijd knipperen. Druk op + of - om de correcte tijd in te stellen. Stel de functie en de maximumtemperatuur in. Laat het apparaat tien minuten aan staan. Stel de functie en de maximumtemperatuur in. Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. U kunt Duur en Eindtijd tegelijkertijd gebruiken om in te stellen wanneer het apparaat moet worden geactiveerd, en vervolgens gedeactiveerd. Stel eerst de en daarna de Eindtijd Duur in. hr min 6. 2 De klokfuncties instellen 1. 2. Stel voor Duur en Eindtijd een ovenfunctie en temperatuur in. Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het functielampje voor de benodigde klokfunctie knippert. 3. Druk op + of - om de tijd van de benodigde klokfunctie in te stellen. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, knippert het indicatielampje en klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal. Bij de functies Duur en Eindtijd schakelt het apparaat automatisch uit. Druk op een toets om het signaal uit te zetten. 4. 10 www. electrolux. com 5. Draai de knop voor de ovenfuncties en de temperatuurknop naar de uitstand. 2. Druk op de toets - en houdt de toets ingedrukt. De klokfunctie gaat na een paar seconden uit. 6. 3 De klokfuncties annuleren 1. Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje knippert. 7. Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'. 7. 1 Telescopische geleiders 1. °C Trek de telescopische geleiders rechts en links naar buiten. 2. °C Plaats het rooster op de telescopische geleiders en duw ze voorzichtig in het apparaat. Zorg dat u de telescopische geleiders helemaal in het apparaat schuift voordat u de ovendeur sluit. Bewaar de montage-instructies van de telescopische geleiders voor toekomstig gebruik. Dankzij de telescopische geleiders kunt u makkelijker roosters en bakplaten plaatsen en uitnemen. NEDERLANDS 11 LET OP!EXTRA FUNCTIES 8. 1 Koelventilator Als het apparaat in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Na het uitschakelen van het apparaat blijft de ventilatie door werken totdat de temperatuur in het apparaat is afgekoeld. Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld. 8. 2 Veiligheidsthermostaat Een onjuiste bediening van het apparaat of defecte componenten kunnen gevaarlij- 9. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 9. 1 Binnenzijde van de deur Bij bepaalde modellen vindt u het volgende aan de binnenkant van de deur: • De nummers van de ovenniveaus. • Informatie over de verwarmingsfuncties, aanbevolen rekstanden en temperaturen voor karakteristieke gerechten. De temperaturen en baktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten. • Het apparaat heeft een speciaal systeem dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. [. . . ] Plaats het afdekglas terug. 10. 5 De ovendeur reinigen De oven heeft drie glasplaten die achter elkaar geïnstalleerd zijn. U kunt de ovendeur en het interne glazen paneel verwijderen om het schoon te maken. Bij sommige modellen opent de deur vanaf de rechterkant en bij andere modellen vanaf de linkerkant. Draai het afdekglas naar links en verwijder het. De ovendeur en de glasplaten verwijderen A 1. Druk op de knoppen aan de zijkanten van de deurstrip (A) op de bovenste afdekking en trek het omhoog om te verwijderen. 22 www. electrolux. com B 2. Houd het binnenste glas B goed met beide handen vast en schuif het omhoog om het uit de beginstand te halen. Houd de glasplaten goed vast om te voorkomen dat ze vallen. Maak de deur schoon met een natte spons en wrijf droog met een zachte doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOR3430DAX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag