Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOK96030U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOK96030U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOK96030U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOK96030U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOK96030U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5351 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOK96030U (5351 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOK96030U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften Beschrijving van het apparaat Voor het in gebruik nemen Bedienen van de oven Reiniging en onderhoud Wat is er aan de hand als . . . Montageaanwijzing Afvalverwerking Register Service 5 7 13 16 59 75 76 80 81 82 In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: 1 3 2 Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. [. . . ] Instelling Instellen dagtijd Tijdindicatie Indicatie 12:15 ­ Aan ­ Uit Beschrijving Actuele tijd instellen. De tijd wordt in uitgeschakelde toestand niet weergegeven, daar het display volledig uitschakelt (energiebesparing). De functie Quick start wordt in het venster Keuzeopties weergegeven en kan worden geactiveerd. De functie Quick start wordt niet in het venster Keuze-opties weergegeven. De functie Heat+Hold wordt in het venster Keuze-opties weergegeven en kan worden geactiveerd. De functie Heat+Hold wordt niet in het venster Keuze-opties weergegeven. Als er een toets wordt ingedrukt, wordt dit door een geluidssignaal bevestigd. uit. Quick start ­ Aan ­ Uit Heat+Hold ­ Aan ­ Uit Verlengen tijd Contrast Helderheid Taal Geluidsvolume Toetsvolume ­ Aan ­ Uit 1 . . . . . 10 ­ Aan ­ Uit bedienen van de oven electrolux 37 Instelling Alarmtoon Indicatie ­ Aan ­ Uit Beschrijving Er gaat een akoestisch alarmsignaal af, als u een niet uitvoerbare bedieningsstap wilt uitvoeren. Alle instellingen terugzetten naar de standaardfabrieksinstellingen (ook mijn programma's). Service ECAIA207 V03IA003 24 Fabrieksinstelling Tussen 22:00 en 6:00 vermindert het display, in uitgeschakelde toestand, de helderheid om energie te besparen. De instelling is gewijzigd. 38 electrolux bedienen van de oven Dagelijks gebruik van de Basis instellingen Quick start De functie Quick start maakt het u mogelijk alle instellingen van een ovenfunctie uit te voeren en deze later te starten. Eindtijd Voor het instellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld. Toets zo vaak indrukken, tot het venster "Duur/Eindtijd" verschijnt. Naast de instellingen van de geselecteerde ovenfunctie wordt ook de ingestelde bereidingstijd resp. Als de tijd is verstreken gaat er 2 minuten een geluidssignaal af en wordt er een melding weergegeven. Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen (met uitzondering van ). Onafhankelijk van de ingestelde ovenfunctie blijft de ingestelde tijdsduur bestaan. Voorwaarde: De ovenfunctie waarnaar wordt overgeschakeld, heeft geen ingestelde tijdsduur. Bij een ingestoken Culisensor is de Duur resp. Eindtijd niet mogelijk. bedienen van de oven electrolux 45 Gebruik van de restwarmte met de klokfunctie Duur en Eindtijd Bij gebruik van de klokfuncties Duur en Eindtijd schakelt de oven de verwarmingselementen uit als 90% van de ingestelde of berekende tijd is bereikt. De beschikbare restwarmte wordt gebruikt om het gaarproces tot het verlopen van de ingestelde tijd voort te zetten (3 tot 20 min. ). 46 electrolux bedienen van de oven Duur en Eindtijd combineren Duur en Eindtijd kunnen tegelijk worden gebruikt, als de oven op een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden. Toets zo vaak indrukken, tot het venster "Duur/Eindtijd" verschijnt. Met de functie Duur de tijd instellen, die het gerecht nodig heeft om te garen, bijvoorbeeld: 1 uur. Met de functie Eindtijd de tijd instellen, waarop het gerecht klaar moet zijn, bijvoorbeeld: 14:05 uur. [. . . ] Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het glas breken. Deurafdekking(B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrendelen. Deurruiten bij de bovenrand vastpakken en uit de geleiding naar boven trekken. 6. Wateropvanggoot naar voren in de richting van de deurruit kantelen en naar boven uit de geleiding nemen. Deurruiten en wateropvanggoot reinigen De deurruiten en de wateropvanggoot grondig reinigen met afwasmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOK96030U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOK96030U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag