Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC69611X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC69611X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOC69611X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC69611X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOC69611X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8423 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOC69611X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Voor het eerste gebruik Dagelijks gebruik Klokfuncties Automatische programma's Gebruik van de accessoires 2 5 5 6 10 12 13 Extra functies Nuttige aanwijzingen en tips Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Montage Milieubescherming 13 14 15 17 18 20 Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Uit respect voor het milieu · voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Bestaat uit een lijst met favoriete bereidingsprogramma's die door de gebruiker zijn gemaakt. Ovenfunctie Lampje Multi hetelucht Toepassing De ovenverlichting gaat aan wanneer een ovenfunctie geselecteerd wordt. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij Boven + onderwarmte. Voor het bakken op één niveau van gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem nodig hebben. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte. Electrolux 9 Ovenfunctie Circulatiegrill Toepassing Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één niveau. De maximale temperatuur voor deze functie is 200°C Grill klein Voor het grillen van platte levensmiddelen die in het midden van het rooster worden geplaatst en om te roosteren. voor het grillen van grotere hoeveelheden platte levensmiddelen en om te roosteren. Als de tijdindicatie aan staat, geeft het display de huidige tijd weer wanneer u het apparaat uitschakelt. U kunt nu de functie Quick start in het venster voor het selecteren van opties kiezen. U kunt nu de functie Heat+Hold in het venster voor het selecteren van opties kiezen. Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen (inclusief Mijn programma ). Het apparaat aan- en uitzetten Raak aan om het apparaat in of uit te schakelen. Raak OK aan om naar het submenu te gaan of de instelling te accepteren. Wanneer het apparaat op de ingestelde temperatuur werkt, hoort u een geluidssignaal. Controlelampje bij voorverwarmen Wanneer u een ovenfunctie inschakelt, gaat het balkje op het display branden. Controlelampje snelwarmfunctie Voor sommige ovenfuncties brengt de snelwarmfunctie de opwarmtijd automatisch omlaag. De balk gaat van rechts naar links totdat de oven de doeltemperatuur heeft bereikt. restwarmte-indicatie Wanneer u het apparaat uitschakelt , geeft het display de restwarmte aan. Bij gevogelteprogramma's moet het voedsel na 30 minuten worden omgekeerd. Kook- en bakassistent met Receptenautomaat Dit apparaat bevat een serie recepten die u kunt gebruiken. Wanneer u de optie Handmatig instelt, worden de automatische instellingen op het display weergegeven, maar u kunt deze instellingen wijzigen. [. . . ] De deur wordt vergrendeld, wanneer de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Reinigingsherinnering De reinigingsherinnering vertelt de gebruiker wanneer pyrolytische reiniging noodzakelijk is. De herinneringsfunctie wordt ingeschakeld wanneer u het apparaat op de fabrieksinstellingen instelt. U kunt de herinneringsfunctie in- en uitschakelen via het optiemenu met Reinigen . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOC69611X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOC69611X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag