Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11986 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX (11993 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NO DAMPOVN BRUKSANVISNING 2 SV ÅNGUGN BRUKSANVISNING 43 2 www. electrolux. com INNHOLD 1. 41 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. [. . . ] Legg emballasjen i riktige symbolet beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. SVENSKA 43 INNEHÅLL 1. 44 45 48 48 49 50 55 56 57 61 63 76 81 82 WE’RE THINKING OF YOU Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: www. electrolux. com Registrera din produkt för bättre service: www. electrolux. com/productregistration Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: www. electrolux. com/shop KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar. 44 www. electrolux. com 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1. 1 Säkerhet för barn och handikappade VARNING Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. • Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet. • Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. • Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. • Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. • Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. 1. 2 Allmän säkerhet • Endast en behörig person får installera den här produkten och byta kabel. Använd alltid grytlappar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar. • Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten. SVENSKA 45 • Koppla från strömtillförseln före underhåll. • Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker. [. . . ] Om säkringen går gång på gång, tala med en behörig elektriker. Stäng av produkten och torka upp vattnet med en trasa eller svamp. Se "Rengöra vattentanken". Det finns vatten inne Det är för mycket vatten i i produkten. Det tar mer än tre minuter att tömma vattentanken eller det läcker vatten från ånginloppets öppning. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOC6801AOX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag