Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2231 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06 (1633 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven EOC68000 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux!Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Met bevestigen. De Toetsblokkering beveiligt niet tegen het per ongeluk uitschakelen van het apparaat. Na het uitschakelen van het apparaat wordt de Toetsblokkering automatisch opgeheven. 48 electrolux bedienen van de oven Kinderslot van de oven Zodra het Kinderslot is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden gebruikt. Druk zo lang gelijktijdig de toetsen en in tot een melding verschijnt. Druk zo lang gelijktijdig de toetsen en in tot een melding verschijnt. Het Kinderslot is nu uitgeschakeld en de oven kan weer in gebruik worden genomen. bedienen van de oven electrolux 49 Automatische uitschakeling van de oven Wordt de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld of verandert de temperatuur niet, schakelt hij zich automatisch uit. De oven schakelt zich uit bij een oventemperatuur van: 30 - 120C 120 - 200C 200 - 250C 250 max. C na na na na 12, 5 uur 8, 5 uur 5, 5 uur 3, 0 uur Ingebruikname na automatische uitschakeling De toets indrukken. 50 electrolux bedienen van de oven Culisensor De oven schakelt zich zelf uit, als de door u ingestelde kerntemperatuur is bereikt. Let op: Alleen de meegeleverde Culisensor mag worden gebruikt!Als een onderdeel vervangen moet worden, dient u alleen het originele reserveonderdeel te gebruiken!Punt van de Culisensor zo ver mogelijk in het te garen product invoeren, zodat de punt zich in het midden van het te garen product bevindt. Stekker van de Culisensor tot de eindaanslag in het contact aan de zijkant van de ovensteken. Het venster "Culisensor" wordt weergegeven. Zo nodig oventemperatuur instellen. bedienen van de oven electrolux 51 Binnen enkele minuten wordt een voorlopige eindtijd berekend, waarbinnen de ingestelde kerntemperatuur wordt bereikt. Voor het systeem is het noodzakelijk dat de Culisensor aan het begin van het bereidingsproces zowel in het gerecht alsmede in de bus moet worden gestoken en tijdens het bereidingsproces niet mag worden verwijderd. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat er een geluidssignaal af. Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De Culisensor kan ook worden gebruikt, als al een ovenfunctie is geselecteerd. Voor het achteraf wijzigen van de kerntemperatuur dient de toets te worden ingedrukt. De kerntemperatuur wordt vanaf 30C weergegeven. Trek de stekker van de Culisensor uit de bus en haal het gegaarde product uit de oven. Schakel het apparaat uit. 52 electrolux bedienen van de oven Mechanische deurvergrendeling Bij de levering van het apparaat is de deurvergrendeling gedeactiveerd. Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide zijden vastpakken en naar binnen drukken, om de klemvergrendeling te ontgrendelen. Hendel activeren: Hendel eraf halen (1) en 4mm naar links (2) schuin invoegen (3). 3. Deurafdekking (B) zijdelings vastpakken, aan de binnenkant van de rand van de deur aanbrengen en de deurafdekking (B) op de bovenkant van de deur steken. bedienen van de oven electrolux 53 Aan de open zijde van de deurafdekking (B) bevindt zich een geleiderails (C). Deze moet tussen het buitenste deurglas en de geleidehoek (D) erin geschoven worden. Deur openen. Oven sluiten Deur sluiten zonder de hendel in te drukken. Deurvergrendeling deactiveren Om de deurvergrendeling te deactiveren, wordt de hendel weer naar rechts verplaatst. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOC68000X EU ENV06 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag