Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI (1469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Elektrische inbouwoven EOC65140 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux!Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Product Bessen Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen Onrijpe kruisbessen Steenvruchten Peren, kweeperen, pruimen Groente Wortels1) Paddestoelen1) Komkommers Gemengd tafelzuur Koolrabi, erwten, asperges Bonen 1) In de uitgeschakelde oven laten staan De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn dichtgeklemd. Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat. Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-liter-glazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot 100C (zie de tabel). Temperatuur inC Wecken tot het parelen begint in min. Doorkoken bij 100C in min. 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 35-45 35-45 35-45 50-60 40-60 50-60 50-60 50-60 50-60 --10-15 10-15 5-10 10-15 --15 15-20 --- 50 electrolux reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud Reinig het apparaat elke keer na het gebruik. Verontreinigingen zijn dan makkelijk te verwijderen en kunnen niet inbranden. Door de Pyrolyse kan niet verwijderde aanslag verkleuring van de oppervlakte van het materiaal veroorzaken. De oven elke keer na het gebruik met een sopje afnemen en drogen. Waarschuwing: Voor het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld. Waarschuwing: Om veiligheidsredenen het apparaat niet reingen met een stoom- of hogedrukreiniger. Let op: geen schuurmiddelen, scherp reinigingsgereedschap of schuursponsjes gebruiken. Geen bijtende schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken om het glas van de ovendeur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken en kan het glas uiteindelijk breken. Bij hardnekkige verontreiniging met Pyrolyse reinigen. Buitenkant apparaat De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen. Bij een metalen front een in de handel verkrijgbaar onderhoudsmiddel gebruiken. Als u ovenspray gebruikt, beslist de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen. Accessoires Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz. ) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken. Ovenruimte Vetfilter 1. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel voor afwasautomaten uitkoken. Waarschuwing: Voor het reinigen moet de oven uitgeschakeld en afgekoeld zijn. reiniging en onderhoud electrolux 51 Pyrolytische reiniging De Ovenverlichting is buiten werking. Bij het bereiken van een vooraf vastgelegde temperatuur wordt de deur vergrendeld. De balkjes van de verwarmingsindicatie lichten op totdat de deur weer is ontgrendeld. Terwijl Duur knippert, met de toets Pyrolyseduur de gewenste pyrolyseduur selecteren: 1 x ingedrukt Toets Pyrolyseduur = "Pyr 1" of toets Pyrolyseduur 2 x ingedrukt = "Pyr 2". Daarna gaat de pyrolytische reiniging van start. Waarschuwing: De oven wordt tijdens dit proces zeer heet. Alvorens de pyrolyse uit te voeren, moeten alle uitneembare delen inclusief de inschuifroosters uit de oven worden verwijderd. Als u gebruik maakt van de als extra accessoires leverbare ovenwagens, moeten deze vr de pyrolyse worden verwijderd. Als niet alle inschuifroosters of ovenwagens zijn verwijderd, verschijnt in de tijdindicatie 'C1'. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOC65140X EU AFIPRI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag