Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC35000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC35000X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOC35000X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOC35000X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOC35000X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2587 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOC35000X (2581 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOC35000X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 5 5 10 Onderhoud en reiniging 18 Problemen oplossen 20 Montage 21 Milieubescherming 23 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: · Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Uit respect voor het milieu · Voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Als u de klokfunctie op Bereidingsduur of Einde, werkt de automatische uitschakeling niet. Mechanische deurvergrendeling Bij levering van het apparaat is de deurvergrendeling uitgeschakeld. Pak de deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vast en druk naar binnen om de klemsluiting te ontgrendelen. Trek vervolgens de deurafdekking naar boven weg. 2 1 3 b) Deurvergrendeling uitschakelen : Hendel losmaken: verwijder de hendel (1). 1 2 B 1 Verwijder de afdekking (2) van de onderkant van de deurafdekking (B) en druk naar binnen (3). 3 2. a) Deurvergrendeling inschakelen : maak de hendel (1) los, verplaats hem 4mm naar links (2) en plaats hem weer terug (3). 2 3. Pak de deurafdekking (B) links en rechts vast, plaats de afdekking tegen de binnenkant van de deurrand en druk de deurafdekking (B) op de bovenkant van de deur vast. 10 electrolux De ovendeur openen 1. Open de deur. B Ovendeur sluiten Sluit de deur zonder de hendel in te drukken. Deurvergrendeling uitschakelen Om de deurvergrendeling uit te schakelen, wordt de hendel weer naar rechts verplaatst. Door het uitschakelen van het apparaat wordt de mechanische deurvergrendeling niet opgeheven. Belangrijk!Aan de open zijde van de deurafdekking (B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze rail moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D) worden geschoven. De klemsluiting (E) moet worden vastgeklikt. C D E NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS De temperaturen en baktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten. Bakken Algemene aanwijzingen · Uw nieuwe oven kan een andere bak-/ braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas uw normale instellingen (temperatuur, gaartijden) en de ovenniveaus aan de tabelwaarden aan. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte. Wanneer u diepgevroren levensmiddelen gebruikt, kunnen de platen in de oven tijdens het bakken vervormen. Aanwijzigen bij de baktabellen · Wij raden aan om de eerste keer de lagere temperatuur in te stellen. · Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijkt u dan bij een soortgelijk product. · Bij het bakken van gebak op meerdere niveaus kan de baktijd ca. 10-15 minuten langer zijn. electrolux 11 · Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin van het bakproces niet overal even bruin. Verander in Baktips Bakresultaat De onderkant van de cake is te licht van kleur. [. . . ] Pak de ovendeur aan de zijkanten met beide handen vast en trek deze onder een opwaartse hoek van de oven weg. Plaats de ovendeur met de buitenkant omlaag op een zachte en egale ondergrond om krassen te voorkomen. 20 electrolux 5. Om de deur te installeren volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. De ovendeur beschikt over 2, 3 of 4 glasplaten (afhankelijk van het model) Verwijderen en reinigen van de deurglazen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOC35000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOC35000X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag