Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB98000U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB98000U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB98000U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB98000U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB98000U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1821 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB98000U (2364 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB98000U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Multi-stoomgaarinbouwoven EOB98000 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux!Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen. Terwijl de geselecteerde ovenfunctie met Quick start wordt ingeschakeld, is de Toetsblokkering actief (zie paragraaf Toetsblokkering). bedienen van de oven electrolux 39 Quick start kan in het menu Basis instellingen geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. 40 electrolux bedienen van de oven Heat+Hold Nadat het bak- resp. braadproces is beëindigd houdt de functie Heat+Hold uw klaargemaakt gerecht 30 minuten warm. Voorwaarde voor Heat+Hold: · ingestelde temperatuur is hoger dan 80°C · Uitschakeltijd Duur Heat+Hold inschakelen 1. Toets zo vaak indrukken, tot het venster "Heat+Hold" verschijnt. Zodra de ovenfunctie is beëindigd, gaat er een geluidssignaal af en Heat+Hold start. Zodra de 30 minuten met Heat+Hold zijn beëindigd, schakelt de oven zich uit. Onafhankelijk van de ingestelde ovenfunctie blijft Heat+Hold actief. U kunt tussen de ovenfuncties schakelen. Heat+Hold kan in het menu Basis instellingen geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. bedienen van de oven electrolux 41 Verlengen tijd De laatste ovenfunctie na het verstrijken van de tijd, verder laten lopen. De Verlengen tijd kan in het menu Basis instellingen in- of uitgeschakeld worden. De instellingen van de ovenfunctie met de nieuwe duur worden weergegeven. De verdere procedure is overeenkomstig een normale ovenfunctie. De Verlengen tijd kan steeds worden ingesteld. 42 electrolux bedienen van de oven Extra functies Uw oven is met de volgende extra functies uitgerust: · Kookwekker · Duur · Eindtijd · Toetsblokkering · Kinderslot · Automatische uitschakeling · Culisensor , , · Stoomfuncties bedienen van de oven electrolux 43 Kookwekker Om een korte tijd in te stellen. Toets zo vaak indrukken, tot het venster "Kookwekker" verschijnt. Het laatst bezochte menuonderdeel en de resterende tijd worden weergegeven. Als van de resterende tijd nog maar 10% over is, gaat er kort een geluidssignaal af. Als de tijd is verstreken gaat er 2 minuten een geluidssignaal af en wordt er een melding weergegeven. Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen (met uitzondering van ). De Kookwekker blijft actief, als naar een andere functie wordt overgeschakeld of het apparaat wordt uitgeschakeld. 44 electrolux bedienen van de oven Duur resp. Eindtijd Duur Voor het instellen hoelang de oven in werking moet zijn. Eindtijd Voor het instellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld. Toets zo vaak indrukken, tot het venster "Duur/Eindtijd" verschijnt. Naast de instellingen van de geselecteerde ovenfunctie wordt ook de ingestelde bereidingstijd resp. Als de tijd is verstreken gaat er 2 minuten een geluidssignaal af en wordt er een melding weergegeven. [. . . ] Daarna zorgvuldig afdrogen. 72 electrolux reiniging en onderhoud Deurruiten en wateropvanggoot terugplaatsen 1. De klemhaak van de wateropvanggoot links en rechts in de geleiding plaatsen. Aan de andere kant de klemhaak vanaf de bovenkant met wat druk inklikken. 2. Deurruiten schuin van boven in het deurprofiel aan de onderkant van dedeur invoeren en laten zakken. 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB98000U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB98000U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag