Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB68000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB68000X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB68000X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB68000X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB68000X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2209 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB68000X (2205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB68000X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Dagelijks gebruik 2 4 5 Onderhoud en reiniging 15 Problemen oplossen 17 Milieubescherming 18 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: · Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Uit respect voor het milieu · Voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Kook- en bakassistent met Receptenautomaat Dit apparaat bevat een serie recepten die u kunt gebruiken. Wanneer u de optie Handmatig instelt, worden de automatische instellingen op het display weergegeven, maar u kunt deze instellingen wijzigen. Kook- en bakassistent met Vleesthermometer, autom. Raak of aan om de functie Kook- en bakassistent , de benodigde categorie en het gerecht in te stellen. Vleesthermometer De vleesthermometer meet de kerntemperatuur van het vlees. De oven wordt automatisch uitgeschakeld als het vlees de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Er dient met twee temperaturen rekening te worden gehouden: · De oventemperatuur · De kerntemperatuur Belangrijk!Alleen de meegeleverde vleesthermometer of originele onderdelen mogen worden gebruikt. Steek de punt van de vleesthermometer in het midden van het vlees. 2 1 3. Steek de stekker van de vleesthermometer in het stopcontact in de zijwand van de oven. Raak de + of - in minder dan 5 seconden aan om de kerntemperatuur in te stellen. Het apparaat berekent de voorlopige eindtijd voor de kerntemperatuur (min. De vleesthermometer moet gedurende het kookproces in het vlees blijven en de stekker moet in het stopcontact blijven. Als de ingestelde temperatuur voor het vlees is bereikt, klinkt er een geluidssignaal. Haal de stekker van de vleesthermometer uit het stopcontact en haal het vlees uit de oven. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de punt en de stekker van de vleesthermometer. Voor vleesprogramma's met de vleesthermometer raadpleegt u automatic programmes . Menu Mijn programma U kunt uw favoriete instellingen als duur, temperatuur of ovenfunctie opslaan. U Klokfuncties Symbool Functie Kookwekker Duur Eindtijd kunt 20 programma's in het geheugen opslaan. Raak meerdere keren aan totdat op het display ' OPSLAAN ' wordt weergegeven. Herhaal stap 5 en 6 nogmaals om de naam van het programma te schrijven. (Raadpleeg het hoofdstuk 'Een programma in het geheugen opslaan'. ) of aan om een Raak bij stap 4 geheugenpositie te kiezen die u wilt overschrijven. ) U kunt de naam van een programma wijzigen in het menu ' Wijzig programmanaam '. Raak OK aan om te bevestigen. Beschrijving Een afteltijd instellen (max. [. . . ] Pak de ovendeur aan de zijkanten met beide handen vast en trek deze onder een opwaartse hoek van de oven weg. Plaats de ovendeur met de buitenkant omlaag op een zachte en egale ondergrond om krassen te voorkomen. Om de deur te installeren volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. De ovendeur beschikt over 2, 3 of 4 glasplaten (afhankelijk van het model). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB68000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB68000X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag