Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB390X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB390X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB390X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB390X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB390X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB390X (276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB390X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux Inhoudsopgave Waarschuwingen en Adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De taal van het display kiezen en instellen. Het volume van de toetsen en signalen afstellen in graden. Alarmsignalen klinken als een bepaalde handeling niet kan worden uitgevoerd. Alarmsignalen schakelaar aan/uit. ECAIA207 Toont de versie van de software en de configuratie. V03IA003 24 Fabrieksinstelling Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen (inclusief Mijn Programma). electrolux 27 Tussen 22:00 en 6:00 uur is het display minder helder als het apparaat is uitgeschakeld om energie te besparen. Extra functies Uw oven is uitgerust met de volgende extra functies: · Kookwekker · Duur · Einde · Tijd verlengen · Heat+Hold · Quick start · Toetsblokkering · Kinderslot · Veiligheidsuitschakeling 28 electrolux Kookwekker Voor het instellen van een korte tijd. Druk herhaaldelijk op tot het venster van de "Kookwekker" verschijnt. Bevestig met De laatst gekozen menu optie en de resterende tijd worden weergegeven. Wanneer de tijd is verlopen klinkt er gedurende 2 minuten een geluidssignaal en wordt er een boodschap weergegeven. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen (behalve ). De Kookwekker blijft actief als u omschakelt naar een andere functie of als het apparaat wordt uitgeschakeld. electrolux 29 Duur Duur of Einde Om de tijdsduur in te stellen die de oven in werking moet zijn. Einde Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld. Heat+Hold kan inen uitgeschakeld worden in het menu van de Basis instellingen. electrolux 33 Quick start De functie Quick start houdt in dat u alle instellingen voor een ovenfunctie kunt maken en de oven later kunt starten. Voorbeeld: U bereidt `s morgens een gerecht voor en maakt alle instellingen van de oven. Uw kind komt tussen de middag thuis, plaatst het gerecht in de oven, drukt op een willekeurige toets en de oven start met de door u gemaakte instellingen. Voorwaarde: · Vaste schakelaar-Duur Om Quick start in te schakelen 1. Druk herhaaldelijk op toets tot het venster van de "Quick start" verschijnt. Terwijl de geselecteerde ovenfunctie met Quick start werkt, is de Toetsblokkering actief (zie paragraaf Toetsenblokkering). Quick start kan in- en uitgeschakeld worden in het menu van de Basis instellingen. 34 electrolux Toetsblokkering De toetsblokkering beschermt alle ingestelde functies tegen onbedoelde wijzigingen. Druk herhaaldelijk op toets drukken tot het venster "Toetsblokkering" verschijnt. . De Toetsblokkering beschermt het apparaat niet tegen onbedoeld uitschakelen. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, is de Toetsblokkering automatisch geannuleerd. electrolux 35 Kinderslot voor de oven Zodra het Kinderslot is geactiveerd, kan de oven niet langer meer bediend worden. Druk tegelijkertijd op en tot er een boodschap op het display verschijnt. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan electrolux 51 slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB390X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB390X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag