Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB3710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB3710X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB3710X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB3710X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB3710X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (236 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB3710X (1236 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB3710X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands Waarschuwingen inbouwfornuizen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende voorschriften. Het inbouwen en aansluiten dient door de vakman te gebeuren, rekening houdende met de geldende normen en de plaatselijke voorschriften. [. . . ] Bij braden zonder schaal, direkt op het rooster, een lekschaal in de onderste richels plaatsen. Laat vlees na het braden minstens 15 minuten staan alvorens het aan te snijden: hiermee voorkomt u het verloren gaan van vleesnat. Doe wat water in de lekschaal om het ontstaan van rook, door verbranden van vet, te vermijden herhaal dat af en toe om kondensvorming tegen te gaan. Borden kunt u in de oven, op de laangste temperatuur-instelling, verwarmen. Plaats geen voorwerpen op de bodem van de oven en bedek deze tijdens het gebruik niet met aluminiumfolie. Hierdoor kan oververhitting ontstaan die van invloed is op het bakresultaat en het email van de oven beïnvloedt. Plaats pannen, hittebestendige schalen en aluminiumfolie alleen op het rooster dat in de daartoe bestemde gleuven is geschoven. Attentie!Wees voorzichtig met het inbrengen en uitnemen van het rooster en de druiplade in/uit de oven om de geëmailleerde oppervlakken van het binnenste van de oven niet te beschadigen. Kooktijden De tijd welke nodig is voor het betreffende gerecht hangt af van de samenstelling, de massa en de hoeveelheid water dat zicht in dat gerecht bevindt. Raadpleeg de in dit boekje afgedrukte tabel indien u voor de eerste keer een gerecht in uw nieuwe oven gaat bereiden. Bedenk daarbij dat de tabel niet meer dan een richtlijn is. Heteluchtsysteem Afb. 4 22 Adviestabellen Gewicht in (gr. ) Traditionele en geventileerde bereiding Traditionele bereiding Geventileerde bereiding Bereidingsduur Niveau 4 3 2 1 GERECHT Niveau 4 3 2 1 temp. °C 170 170 160 180 175 175 175 175 170 170 175 160 100 190 200 190 190 200 210 200 200 200 180 200 190 180 190 210 210 210 180 190 190 180 175 175 190 180 190 190 180 190 190 temp. (**) De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met de voorverhitting. Het is aangewezen de oven ongeveer 3-5 minuten voor te verhitten alvorens de bereiding te starten. Onderhoud Voor het reinigen de oven uitschakelen en laten afkoelen. Het apparaat mag niet met een hete stoom- of een stoomstraalreiniger wordenschoongemaakt. Belangrijk Overtuig u ervan dat de oven van het lichtnet is afgeschakeld voordat u deze gaat reinigen. Maak de geëmailleerde delen schoon met heet water en een huishoudschoonmaakmiddel. Roestvrijstaaldelen en het glasvenster met een zachte doek droogwrijven. Hardnekkige vlekken op roestvrijstaal kunt u met warme azijn verwijderen. De emaillering is van hoge kwaliteit en praktisch ongevoelig voor inwerking door vreemde stoffen. Hete zuren (van pruimen, citroenen en dergelijke) kunnen echter blijvend matte vlek-ken achter laten. Principieel direkt na gebruik reinigen voor-komt het herhaald inbranden van verontrei-nigingen. 24 Modellen van roestvrij staal of aluminium: Wij raden aan de ovendeur uitsluitend te reinigen met behulp van een natte spons en deze daarna met een zachte doek te drogen. Gebruik nooit staalwol, zuren of schuurmiddelen, deze kunnen het oppervlak van de oven beschadigen. [. . . ] Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB3710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB3710X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag