Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB304B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB304B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB304B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB304B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB304B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (656 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB304B (747 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB304B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften Beschrijving van het apparaat Voor het in gebruik nemen Bedienen van de oven Toepassingen, tabellen en tips Reiniging en onderhoud Wat is er aan de hand als . . . Montageaanwijzing Afvalverwerking Garantie/Adres service-afdeling Adres service-afdeling Service 5 7 10 11 15 27 37 38 43 44 46 50 In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: 1 3 2 Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. [. . . ] Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken. Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen. Accessoires Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz. ) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken. Buitenzijde van het apparaat Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje. Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen. Binnenkant oven Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en kunt u het makkelijk verwijderen. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven na. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger. 28 electrolux reiniging en onderhoud Inschuifroosters Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en rechts in de oven worden losgenomen. Inschuifroosters losnemen Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter losnemen (2). Inschuifroosters inzetten Belangrijk!De afgeronde einden van de geleidingsstangetjes moeten naar voren wijzen! Bij het inzetten de roosters eerst achter weer inhangen (1) en dan voor inzetten en aandrukken (2). reiniging en onderhoud electrolux 29 Ovenverlichting Waarschuwing: Kans op kortsluiting!uitschakelen. Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen. Indien nodig: oververlichting 25 watt, 230 V 300 C hittebestendig vervangen. Afdekglas weer aanbrengen. 30 electrolux reiniging en onderhoud Bovenwand van de oven Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie. 5. electrolux 37 Wat is er aan de hand als . . . Storing De oven wordt niet warm Mogelijke oorzaak De oven is niet ingeschakeld De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd Oplossing Oven inschakelen Instellingen controleren De zekering in de huisinstalla- Zekering controleren. tie (stoppenkast) is doorgeAls de zekeringen meerdere brand malen worden uitgeschakeld, neem dan contact op met een erkend elektro-installateur. De ovenverlichting valt uit De ovenlamp is kapot Ovenlampje vervangen Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Waarschuwing!Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde: Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster. 38 electrolux montageaanwijzing Montageaanwijzing Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd. op omdat anders, bij eventuele schade, de garantie niet van toepassing zal zijn. Veiligheidsinstructies voor de installateur In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die het mogelijk maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meerpolig van het net te scheiden. beveiligingsschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen kunnen uit de houder worden gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen. De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930 voldoen. Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van dezelfde fabrikant worden gecombineerd. montageaanwijzing electrolux 39 40 electrolux montageaanwijzing montageaanwijzing electrolux 41 42 electrolux montageaanwijzing afvalverwerking electrolux 43 Afvalverwerking Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt. [. . . ] b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB304B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB304B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag