Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB302X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB302X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB302X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB302X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB302X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (656 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB302X (747 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB302X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onder het hoofdstuk «Speciaal voor de installateur» vindt u de betreffende aanwijzingen. Om beschadigingen tijdens het transport en het inbouwen te voorkomen zijn een aantal delen bedekt met een kunststof folie. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit appaarat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Gebruik altijd ovenhandschoenen voor het uit de oven nemen van hete schalen of pannen. [. . . ] Bij het grilleren verdient het aanbeveling om voortijds een weinig water in de lekschaal te doen. Dat voorkomt vastbakken van het afdruipende vet en vereenvoudigt zodoende het schoonmaken. Onder-en bovenelement Warmte komt van onder en boven. Moet het gerecht meer warmte van boven dan van onder hebben, gebruik dan hoger liggende geleiderichels; evenzo omgekeerd. Bakken met hete-lucht Verwarmen gebeurt door middel van hetelucht; de lucht wordt door middel van een ventilator in de oven-achterwand gecirkuleerd. Daardoor verdeelt de hete-lucht zich snel en gelijmatig over de gehele ovenruimte. Zodoende kunnen meerdere gerechten, over de gehele ruimte verdeeld, tegelijk gebakken worden. Bij het gebruik van hete-lucht kunnen 2 bakblikken tegelijk in de oven geplaatst worden (Afb. Bij het gebruik van slechts Raadgevingen voor het bakken en braden Gebak vergt doorgaans een matige temperatuur (150-200°C); zodoende moet de oven cirka 10 minuten voorverwarmd worden. Open tijdens het bakken de ovendeur niet voordat 3/4 van de baktijd verstreken is. Gebak wat gegarneerd wordt eerst 2/3 van de baktijd laten bakken en dan garneren en afbakken. De resterende baktijd hangt sterk af van de soort en hoeveelheid garnituur. Roerdeeg moet moeilijk van de lepel gaan; de baktijd wordt anders onnodig lang door teveel vocht. 21 Bij gebruik van twee bakblikken moet een richel vrijgelaten worden (Afb. 6); 3) Sluit de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront . Maak de binnenkant van het glas alleen schoon met warm water en een zachte doek. Om de deur weer in elkaar te zetten en in de oven te plaatsen volgt u de omgekeerde procedure. Afb. 6 25 Technische gegevens Buitenafmetingen Hoogte Breedte Diepte 600 mm 560 mm 550 mm Ovenruimte Hoogte Breedte Diepte Inhoud 335 mm 405 mm 400 mm 56 l Temperatuurregelaar: regelbaar van 50°C tot 230°C Vermogens: Ovenverlichting Onderelement Bovenelement Onder- en boven-element (1000 + 800 W) Grill-element Aansluitwaarde oven Lichtnetspanning (50 Hz): 1800 W 1650 W 1825 W 230 V 25 W 1000 W 800 W · · · Dit Toestel voldoet aan de EEGrichtlijn: 73/23 - 90/683 (lage spanning); 89/336 (elektromagnetische vereinigbaarheid); 93/68 (algemene richtlijn); en de daarop volgende wijzigingen. 26 Speciaal voor de installateur Het inbouwen en installeren dient volgens de landelijke normen en plaatselijke voorschriften te geschieden. Iedere tussenkomst na de aansluiting dient gedaan te worden met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Alleen een van de volgende types snoer mag worden gebruikt: H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F(T90), H05 BB-F. Aan het snoer moet een geschikte stekker worden gemonteerd. Aansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting aan 230 V/50 Hz (Afb. Waarschuwing: Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. Elektrische aansluiting Let op: de aansluiting moet worden uitgevoerd met in acht neming van de huidige normen; de zekeringen in de huisinstallatie moeten de lading van het apparaat kunnen dragen (zie het typeplaatje); het stopcontact moet zijn voorzien van een deugdelijke aardleiding, volgens de huidige normen en wetten; het voor de aansluiting gebruikte stopcontact moet makkelijk bereikbaar zijn. zorg ervoor dat in de elektrische huisinstallatie een installatie-automaat of groepschakelaar met smeltzekering wordt geïnstalleerd zodat het apparaat met een contactopening van min. [. . . ] Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorWaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB302X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB302X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag