Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB20000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB20000X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOB20000X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOB20000X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOB20000X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (755 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EOB20000X (750 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOB20000X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Ingebouwde elektrische oven EOB20000 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 5 5 7 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Milieubescherming 12 14 15 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: · Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Uit respect voor het milieu · Voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik. [. . . ] Koelventilator Als de oven in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de opOvenfuncties Ovenfunctie Uitstand Ovenlampje Boven + onderwarmte Bovenste verwarmingselement Onderwarmte Grill pervlakken van het apparaat koel te houden. Als u het apparaat uitschakelt, blijft de koelventilator werken tot de oven is afgekoeld. Toepassing Het apparaat staat UIT. Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van het rooster. Voor het maken van toast. Grote grill Ovenaccessoires plaatsen Plaats de schuifaccessoires zo dat de dubbele zijranden zich achter in de oven bevinden en naar beneden wijzen. Druk de schuifaccessoires tussen de geleidestangen van een van de ovenniveaus. De diepe braadpan en het ovenrooster hebben dubbele randen aan de zijkant. Deze randen en de vorm van de geleidestangen bieden kantelbeveiliging voor de ovenaccessoires. electrolux 7 Rooster en braadslede samen plaatsen Leg het ovenrooster op de diepe braadpan. Duw de diepe braadpan in de geleidestangen van een van de ovenniveaus. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Waarschuwing!Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Bakken Algemene aanwijzingen · Uw nieuwe oven kan een andere bak-/ braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas uw normale instellingen (temperatuur, gaartijden) en de ovenniveaus aan de tabelwaarden aan. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte. Gebak in vormen Soort gebak Wanneer u diepgevroren levensmiddelen gebruikt, kunnen de platen in de oven tijdens het bakken vervormen. Aanwijzigen bij de baktabellen · Wij raden aan om de eerste keer de lagere temperatuur in te stellen. · Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijkt u dan bij een soortgelijk product. · Bij het bakken van gebak op meerdere niveaus kan de baktijd ca. · Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin van het bakproces niet overal even bruin. Te hoge oventemperatuur Oplossing Plaats de cake op een lager ovenniveau. Stel de temperatuur lager in Te korte baktijd. Baktijd verlengen. Stel geen hogere temperaturen in voor kortere baktijden Minder vocht gebruiken. Houd de mixtijden aan, met name als u mixers gebruikt Stel een hogere oventemperatuur in. [. . . ] Vervang de ovenlamp met de relevante tegen 300°C warmte bestendige ovenlamp. Til de hendels (A) op de twee scharnieren volledig omhoog. 2 A 1 Installeren van de inschuifrails Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde. · Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast of schakel de stroomonderbreker uit. Leg een doek op de bodem van de oven om het ovenlampje en het afdekglaasje te beschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOB20000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOB20000X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag