Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1968 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 56 57 58 59 60 60 64 68 Automatische uitschakeling van de oven 68 Reinigingsfunctie met water Onderhoud en reiniging Milieuoverwegingen Wat te doen als. Onderhevig aan wijzigingen zonder bericht vooraf Lees, voor uw veiligheid en om een juist gebruik te garanderen, eerst aandachtig de gebruikershandleiding en de adviezen en waarschuwingen daarin, alvorens dit huishoudelijk apparaat te installeren en het voor het eerst te gebruiken. Om onnodige fouten en ongevallen te vermijden, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen die het apparaat gebruikt de werking en veiligheidsmaatregelen kent. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat ze bij het apparaat wordt bewaard als dit verhuisd of verkocht wordt, zodat degene die het in de loop van zijn levensduur gebruikt de informatie over het gebruik en de veiligheid ervan kan nalezen. [. . . ] De gevoeligheid van de TouchControl past zich continu aan in functie van de omgevingsomstandigheden. Zorg ervoor dat het glas van het bedieningspaneel altijd schoon en vrij van obstakels is wanneer u de oven aansluit. Als de klok niet juist reageert wanneer u het glas aanraakt, dient u de oven uit te zetten en een paar seconden later weer aan te zetten. Daarna worden de knoppen automatisch ingesteld en reageren zij weer op de aanraakbediening. Instelling van de elektronische klok Wanneer u de oven in werking stelt, zult u zien dat op de klok 12:00 gaat knipperen. Stel de klok in door de symbolen en van het bedieningspaneel aan te raken. U hoort twee pieptonen die de instelling van de nieuwe tijd bevestigen. de functies starten de snelle verwarmingsfunctie gedurende enkele minuten. De oven zendt een pieptoon uit wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt. Deze voorverwarmingsfunctie activeert de turbomotor aan de achterkant van de bovenste ovenruimte. 5 Terwijl de oven verwarmt, knippert het gradensymbool van de temperatuurindicator om aan te geven dat het etenswaar wordt verwarmd. 5 Selecteer de eindtijd van het bakproces door de knoppen en in te drukken. De huidige tijd wordt op het scherm weergegeven en het symbool blijft branden. 8 De oven blijft uit, terwijl het symbool blijft branden en het symbool langzaam blijft knipperen. De klok geeft de huidige tijd weer en de binnenverlichting blijft uit. 11 Druk op een willekeurige knop van het bedieningspaneel om het alarm uit te schakelen. Als u de eindtijd van het bakproces wilt wijzigen terwijl de oven in werking is, dient u de kloktoets in te drukken totdat het symbool knippert. wijzig de eindtijd van het bakproces door de knoppen en in te drukken. U hoort twee pieptonen die de instelling van de nieuwe tijd bevestigen. Kookwekker U hoort een pieptoon wanneer de ingestelde tijd is afgelopen, ongeacht het feit of de oven aan of uit is. 2 Selecteer de tijd waarna het alarm moet afgaan door de knoppen en in te drukken. 3 Daarna hoort u twee pieptonen; het scherm toont de tijd die ontbreekt opdat het alarm afgaat en het symbool gaat langzaam knipperen om aan te geven dat de timer is ingesteld. [. . . ] Maak het glas van de lampfitting los met behulp van geschikt gereedschap. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet kan worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet naar een ophaalpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als dit product op juiste wijze wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens door een eventuele onjuiste behandeling van het afval voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EOA5751AOX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag