Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2744 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2 (3061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] in de Europese Unie en andere Europese landen: er zijn aparte verzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische producten. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt verwijderd, helpt u mogelijke gevaarlijke omstandigheden voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van materialen helpt bij het conserveren van natuurlijke bronnen. Gooi uw oude elektrische en elektronische apparatuur daarom niet met uw normale huisvuil weg. [. . . ] Verwisselen van vriezerlampen Verwisselen van koelkastlampen bovenlampen van de koelkast 1. verwijder de 2 schroeven waarmee de lichtafdekking is vastgemaakt. 1. verwijder de schroeven waarmee de lichtafdekking is vastgemaakt. 2. Houd de onderkant van de lampafdekking vast en trek de afdekking naar voren om hem te kunnen verwijderen. 2. Houd de onderkant van de afdekking vast en trek de afdekking naar voren om hem te kunnen verwijderen. 3. · Volgnahetverwisselenvanhet lampje de procedure voor het verwijderen van de afdekking in omgekeerde volgorde. · Volgdeprocedurevoordeverwijdering in omgekeerde volgorde om de afdekking weer aan te brengen. 10 electrolux De onderdelen aan de binnenkant gebruiken modellen met alle optionele onderdelen afgebeeld. De functies zijn afhankelijk van het model. electrolux 11 Let op!· Raakvoedsel(ofcontainers)inhet vriesvak niet met natte handen aan. · Bewaargeenmedicijnenenmonsters voor academisch onderzoek enz. · Bewaargeengroentenindegekoelde ruimte, aangezien ze kunnen bevriezen. als u de emmer niet goed kunt verschuiven, verwijdert u hem, draait u de draaispoel in de emmer of het aandrijfmechanisme een kwartslag en plaatst u de emmer opnieuw op de gleuven. bewaar ijsblokjes niet te lang. electrolux 15 3 vriezer- en koelkastplateaus · Opendedeuren helemaal en trek de plateaus dan naar voren om ze te verwijderen. 4 Deurvakken van vriezer en koelkast · Houdbeide uiteinden vast en trek het vak omhoog. Groente- en fruitlade 5 · Trekdelade naar voren en til hem een beetje op om hem te verwijderen. Waterlade van de ijsblokjesautomaat · Verwijderhetmorsroosterenmaakde waterlade regelmatig schoon. Gebruik geen andere elektrische apparaten aan de binnenkant van de koelkast vanwege risico op elektrische schok of brand. Druk voor uw veiligheid eenmaal op (iJSbLoKJESaUtomaat vErGrENDELEN) wanneer u de ijsemmer voor een schoonmaakbeurt verwijdert en weer terugplaatst. · Zorgdatuwhandenenvingersbijhet schoonmaken van de ijsemmer niet bekneld raken. Zo reinigt u onderdelen aan de binnenkant · Gebruikeendoekmetwatereneenmild (neutraal) schoonmaakmiddel om de binnenkant schoon te maken. Deurafdichting · Gebruikeendoekmetmild(neutraal) schoonmaakmiddel. achterkant (machineruimte) · Verwijderdestofophetroosterminimaal een keer per jaar met een stofzuiger. Let op!Gebruik nooit benzine, benzeen (benzol), verdunners enz. , aangezien de oppervlakken hierdoor beschadigd kunnen raken. 16 electrolux voordat u een onderhoudsmonteur belt. . . Lees de volgende tips voor het oplossen van problemen voordat u om een monteur belt!Controle Actie · Zitdestekkervan de koelkast in het stopcontact?· Staatdekoelkastindirect zonlicht of staat er een warm apparaat in de buurt? [. . . ] De waterdruk moet ongeveer 2, 0~12, 5kgf/cm2 of meer zijn voor de ijsblokjesautomaat. Zorg er bij het installeren van de waterslangen voor dat ze niet te dicht langs hete oppervlakken lopen. Hetwaterfilter`filtert'alleenwater. Bacteriën ofmicrobenwordennietgeëlimineerd. als de waterdruk niet hoog genoeg is voor de werking van de ijsblokjesautomaat, belt u een lokale loodgieter voor een aanvullende waterdrukpomp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENL6298KX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag