Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2744 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1 (3061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Houd het glas voldoende lang onder de kraan, om er voor te zorgen dat al het water in glas wordt opgevangen . De drank kan lekken tegengevolge van de gasdruk. NL electrolux 19 Onthoud dat water een voedingsmiddel is. Wordt uw BRITA-waterfilterunit gedurende langere periode niet gebruikt (bijvoorbeeld vakantie), raden wij u aan al het resterende water in het systeem weg te gooien en de cassette in het filterreservoir te laten. Voordat u het systeem opnieuw in gebruik neemt, dient u de cassette eruit te halen en stap 1 t/m 4 te herhalen. De BRITA-waterfilterunit is alleen ontwikkeld in combinatie met het gebruik van gemeentelijk kraanwater (opmerking: dit water wordt voortdurend gecontroleerd en is overeenkomstig de wettelijke voorschriften veilig om te drinken) of met water van particuliere bronnen dat getest is en goed gekeurd is om te drinken. Als autoriteiten uw verzoeken om het leidingwater te koken, moet het BRITA gefilterde water ook worden gekookt. Als het voorschrift om het water te koken niet langer van kracht is, moet het hele filtersysteem worden gereinigd en een nieuwe cassette in het systeem worden geplaatst. Meer informatie over het gebruik van de BRITA-filtercassettes en de 'Memo' treft u aan in de gebruiksaanwijzing van BRITA. Nieuwe BRITA filtercassettes en "Memo" zijn verkrijgbaar bij de serviceafdeling van Electrolux en BRITA. 20 electrolux NL DE Het gebruik van het vriesgedeelte Het vriesgedeelte is aangeduid met het symbool . Dat wil zeggen dat het geschikt is om verse levensmiddelen in te vriezen en gedurende lange tijd diepvries- en diepgevroren levensmiddelen te bewaren. Diepvriesproducten bewaren Wacht op het moment van de inbedrijfstelling of na een periode waarin het vriesgedeelte niet gebruikt is minstens 12 uur alvorens de levensmiddelen in het apparaat te doen. Als er grote hoeveelheden levensmiddelen in het vriesgedeelte gedaan moeten worden, kunnen alle laden of rekken uit het apparaat gehaald worden en de levensmiddelen rechtstreeks op de koeloppervlakken gelegd worden. Kijk uit dat de maximum hoeveelheid , die op de zijkant van het bovenste vak staat (indien aanwezig), niet overschreden wordt. Belangrijk Indien de temperatuur in het vriesgedeelte per ongeluk abnormaal stijgt, bijvoorbeeld bij stroomuitval, en de duur van de stroomuitval langer is dan de waarde die in de tabel met technische gegevens staat onder "tijd voor temperatuurtoename", dienen de levensmiddelen binnen korte tijd te worden geconsumeerd of meteen bereid en weer ingevroren (als ze weer afgekoeld zijn). Temperatuurregeling De temperatuur van het vriesgedeelte kan variëren tussen ongeveer -15°C en 24°C. Door het openen en sluiten van de deur kan de temperatuur in de vrieskast gaan schommelen. Wacht 2 tot 3 minuten nadat u de deur gesloten hebt om ze opnieuw te openen, zodat de temperatuur in de vrieskast opnieuw stabiel is. Bedien de thermostaat op die manier dat de binnentemperatuur nooit hoger is dan -18°C. Controleer dagelijks de goede werking van de vrieskast om eventuele defecten vroegtijdig op te sporen en het slecht worden van de ingevrozen etenswaren te voorkomen. Normale geluiden: Klikken: Het in- en uitschakelen van de compressor door de elektronische sturing wordt door een licht klikken begeleid. U kan een zacht borrelend geluid horen wanneer de vriesvloeistof door de buizen wordt gepompd, naar de koelplaat/condensator. Plonzen: Als de compressor ingeschakeld wordt en de koelvloeistof door de buisslangen begint door te stromen, dan hoort men vaak een pulserend (brommend, suizend, druppelend, lekkend) geluid. Dit geluid is vaak hoorbaar voor een korte tijd na het uitschakelen van de compressor. De condensator (dit deel verkoelt het vriesgedeelte) bevindt zich in de vrieskast. Tijdens de werking kan de temperatuur en ook de afmetingen van de condensator lichtjes wijzigen. Deze veranderingen kunnen een krakend geluid veroorzaken, wat normaal en onschadelijk is. Indien u de temperatuur in de vrieskast wil controleren, plaats de thermostaatknop in de stand "Medium". Zet vervolgens een glas water in het midden van de vrieskast en plaats hierin een thermometer met een nauwkeurigheid van +/- 1°C. [. . . ] Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. 36 electrolux NL DE 11 Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENL6298KS1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag