Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL62981X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL62981X2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENL62981X2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENL62981X2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENL62981X2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2744 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENL62981X2 (3061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENL62981X2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! NL NL electrolux 29 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is. 38 electrolux NL NL achterwand, door de buisslangen naar de verdamper op de koelcompressor en verdampt daar door de warmte van de compressor. Let u erop, dat de opening waar het ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd dient te worden, omdat het water in het geval van een verstopping naar de isolatiestof van het apparaat vloeit waar het een defect kan veroorzaken. De opening van de buisslang kunt u met het bijgevoegde apparaat reinigen, zie afbeelding. Een van de typische redenen voor de verstopping van de opening is als u een Het is geen buitengewoon toestand, als op de achterwand van het koelapparaat na de ontdooiing kleine ijs- of rijpvlekken verschijnen. De ontdooiing van het vriesapparaat is in het geval van dit type volledig automatisch. Reiniging en onderhoud Wij adviseren u de binnenzijde van de koelruimte elke 3 tot 4 weken schoon te maken (u kunt het beste tegelijkertijd de vriesruimte ontdooien). De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Stof en vuil die zich op de achterkant van de koelkast en de condensor hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje bovenop de compressor schoon. Als de koelkast niet in gebruik is Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk:Trek de stekker uit het stopcontact. Maak de koelkast leeg. Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven. De deur open laten om geurvorming te voorkomen. naar papier verpakte voedsel naar het apparaat legt, dat tenslotte naar de achterwand plakt. Indien het papier na het verwijderen van het voedsel in de koelkast blijft, dan kan het een verstopping veroorzaken. Daarom moest men met levensmiddelen met een papieren verpakking voorzichtig omgaan. Contact opnemen met een elektro-installateur. Het apparaat maakt veel geluid. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). 42 electrolux NL NL Aanwijzingen voor de installateur Model Brutto inhoud (l) Netto inhoud (l) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Energieverbruik - (kWh / 24uur) (kWh / jaar) Energieklasse volgens de EU richtlijn Invriescapaciteit (kg/24uur) Maximale bewaartijd in geval van storing Neutrale stroomsterkte (A) Gewicht (kg) Aantal compressoren ENL62981X2 Koelgedeelte: 249 Vriesgedeelte: 91 Koelgedeelte: 245 Vriesgedeelte: 78 595 1850 632 0, 979 357 A 4 18 0, 6 70 1 Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Wrijf de binnenkant na het schoonmaken droog. De plaatsing van het apparaat De temperatuur van de omgeving heeft een invloed op het energieverbruik en op de optimale functie van het apparaat. Let u bij de plaatsing erop, dat het apparaat tussen de twee, zich tot de verschillende klimaatklassen op het typeplaatje behorende temperatuurgrenzen gebruikt moest worden. Reiniging Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee de losse onderdelen aan de binnenkant van het apparaat zijn bevestigd. NL NL electrolux 43 Klimaatklas Omgevingstemperatuur SN +10. . . +32°C N +16. . . +32°C ST +18. . . +38°C Indien de omgevingstemperatuur onder de onderste grens valt, kan de temperatuur binnen het apparaat hoger zijn dan de voorgeschreven temperatuur. Indien de omgevingstemperatuur boven de bovenste grens stijgt, moet de compressor meer werken, de automatische ontdooiing wordt problematisch en de temperatuur binnen het apparaat en het energieverbruik stijgen. Monteert u de afstandhouders in het tasje van de onderdelen naar de achterste hoeken van het apparaat. Maakt u de schroeven los, stelt u de afstandhouders onder de schroeven, dan trekt u de schroeven. Let u erop dat het apparaat waterpas staat. Stelt u het apparaat niet naar een zonnige plaats, plat tegen de kachel of het fornuis. Indien u voor het apparaat geen andere plaats kunt vinden en het toch naast het fornuis moet worden gesteld, dan let u op de volgende minimale afstanden: Indien er in het geval van gas- of elektrisch fornuis een afstand van 3 cm of minder ter beschikking staat, dan moet u een 0, 5 - 1 cm dikke, niet brandbare isolatieplaat tussen de twee apparaten stellen. In het geval van olie- of kolenkachel moet de afstand 30 cm zijn, omdat de warmteafgifte ervan groter is. Het apparaat werkt ook optimaal als u het direct naar de muur stelt, zodat het de muur aanraakt. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serie-nummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderde-len en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gega-randeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledi-ge garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. 52 electrolux NL NL Deze garantie omvat het kosteloos uitvoe-ren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENL62981X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENL62981X2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag