Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB43691S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB43691S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENB43691S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB43691S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENB43691S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3299 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENB43691S (2216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENB43691S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] Het is mogelijk de functie elk gewenst moment te deactiveren met een druk op toets D totdat het corresponderende pictogram gaat knipperen. De functie dranken koelen moet gebruikt worden als een veiligheidswaarschuwing wanneer er flessen in de vriesruimte worden geplaatst. Dit wordt geactiveerd met een druk op toets D (enkele keren indien nodig) totdat het corresponderende pictogram gaat knipperen . U moet de keuze binnen een paar seconden bevestigen door te drukken op toets E. In deze toestand werkt de functie als een timer met een standaardwaarde van 30 minuten. Dit kunt u wijzigen van 1 tot 90 minuten door te drukken op toets C, waarmee u de minuten selecteert. Aan het einde van de geselecteerde tijd wordt het volgende weergegeven: · op de display blijft het pictogram : verlicht · Een zoemer wordt weergegeven totdat toets E wordt ingedrukt. Het is mogelijk de functie elk gewenst moment te deactiveren met een druk op toets D totdat het corresponderende pictogram gaat knipperen. Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval) wordt aangegeven door: · Blijft de temperatuurwaarde knipperen; Wanneer u de toets "E" indrukt om het alarm te deactiveren, verschijnt gedurende enkele seconden de hoogste temperatuur, die in de vriesruimte werd bereikt, op het display. Vervolgens gaat het apparaat over naar de normale bediening en wordt de temperatuur van de geselecteerde ruimte weergegeven. Tijdens de alarmfase kan de zoemer uitgeschakeld worden met een druk op toets E. Dit apparaat is uitgerust met een of meer bakjes voor het maken van ijsblokjes. Om de ijsblokjes te verwijderen draait u het bakje met de ijsblokjes naar boven en slaat u ermee op een hard oppervlak. Om het verwijderen van de ijsblokjes te vergemakkelijken wordt aanbevolen het gesloten bakje een paar seconden onder lauwwarm water te houden. Gebruik geen metalen keukengerei om de bakjes uit de vriezer te verwijderen. De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat u de platen naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen. Trek dan het rek naar voren tot het schuin naar boven gezet kan worden. Ga daartoe als volgt te werk: Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Binnenin de lade bevindt zich een scheidingswand die op verschillende plaatsen kan worden gezet om de afscheiding aan de eigen wensen af te stemmen. Op de bodem van bovengenoemde lade bevindt zich een rooster dat ervoor zorgt dat de etenswaren die erin zitten niet in aanraking komen met het vocht dat zou kunnen ontstaan en dat in het onderste gedeelte opgevangen wordt. De lade kan verwijderd worden met behulp van de zijhandgrepen (zoals aangeduid in de afbeelding) en de binnenste onderdelen kunnen weggenomen worden om schoongemaakt te worden. In de lade bevindt zich een ventilatiesysteem met sleuven(verstelbaar met schuifje), welke het mogelijk maakt de vochtigheid te regelen in de groentelade. [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENB43691S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENB43691S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag