Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB38637X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB38637X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENB38637X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB38637X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENB38637X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5433 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENB38637X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik DrinksExpress Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 7 7 10 12 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Installatie Het milieu 13 14 15 16 19 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. [. . . ] Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug. Versvak Het Versvak is geschikt voor het bewaren van vers voedsel zoals vis, vlees, schelp- en schaaldieren, omdat de temperatuur in dit vak lager is dan in de rest van de koelkast. Het zit in het onderste gedeelte van de koelkast, direct boven de groentenlade. Als de deur niet in een hoek van 180° geopend kan worden vanwege een eindstop of andere voorwerpen, moet u het flessenrek uit de deur verwijderen. Om het Versvak weer op zijn oorspronkelijke plaats te zetten bovengenoemde handelingen in omgekeerde volgorde verrichten. De vriesladen uit de vriezer verwijderen De vriesladen hebben een eindaanslag om te voorkomen dat ze per ongeluk eruit getrokken kunnen worden of eruit vallen. Als de vrieslade uit de vriezer verwijderd moet worden, dient u de lade naar u toe te trekken en bij het bereiken van de eindaanslag een beetje aan de voorkant omhoog te tillen. Als u de lade weer in de vriezer wilt plaatsen, dient u de voorkant van de vrieslade weer een beetje omhoog te tillen. Zodra u over de eindaanslagen bent schuift u de vriesladen weer in de vriezer. Met de functie DrinksExpress kunnen verschillende verpakte dranken snel gekoeld worden, sneller dan in de koelkast of in de vriezer. Indien u deze functie correct gebruikt, is er geen risico van het bevriezen van flessen. Selecteer het type drank die gekoeld moet worden door op de keuzetoets te drukken tot het gewenste pictogram op het display verschijnt. Wanneer de koeling voltooid is: ­ klinkt er gedurende 30 minuten om de 10 seconden een geluidssignaal. U kunt de functie te allen tijde uitschakelen door gedurende 1 seconden op de toets AAN/UIT te drukken. De DrinksExpress functie in standbymodus In stand-bymodus is dit specifieke vak een koelzone die gebruikt kan worden in aanvulling op het versvak om voedsel of dranken op te bergen. De temperatuur in het compartiment DrinksExpress is dezelfde als die van het koelvak ernaast. Reiniging van het compartiment Het compartiment DrinksExpress is makkelijk te reinigen omdat het een vlak oppervlak heeft dat makkelijk schoongemaakt kan worden met een vochtige doek. Een verwijderbaar plateau op de bodem vangt eventueel gemorste drank en condenswater op. U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. [. . . ] Til het schap aan de achterkant op en duw het naar voren tot het vrij komt (B). Verwijder het kunststof dekseltje van de kunststof bekleding van de deur en monteer dit op de tegenoverliggende kant (t3). Verwijder de afstandsstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het scharnier (m5). Keer de vergrendelingselementen (d2, d3) om, verplaats deze naar de andere kant van de andere deur en bevestig deze door de schroef (d4) vast te draaien . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENB38637X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENB38637X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag