Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB38607X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB38607X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENB38607X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB38607X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENB38607X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (750 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENB38607X (293 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENB38607X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veilligheid Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Praktische informatie Informatie m. b. t. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Indien de temperatuur van de koelende oppervlakte naar meer dan +3 - +4°C stijgt, start de temperatuurregelaar het systeem opnieuw. Het ontdooide water gooit aan de achterwand, door de buisslangen naar de verdamper op de koelcompressor en verdampt daar door de warmte van de compressor. 41 NL Let u erop, dat de opening waar het ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd dient te worden, omdat het water in het geval van een verstopping naar de isolatiestof van het apparaat vloeit waar het een defect kan veroorzaken. De opening van de buisslang kunt u met het bijgevoegde apparaat reinigen, zie afbeelding. Een van de typische redenen voor de verstopping van de opening is als u een naar papier verpakte voedsel naar het apparaat legt, dat tenslotte naar de achterwand plakt. Indien het papier na het verwijderen van het voedsel in de koelkast blijft, dan kan het een verstopping veroorzaken. Daarom moest men met levensmiddelen met een papieren verpakking voorzichtig omgaan. In het geval van een belasting in verhoogde mate, bijvoorbeeld bij de hondsdagen kan voorkomen, dat het apparaat voortdurend moet werken, daarom wordt het in deze periode niet automatisch ontdooid. Het is geen buitengewoon toestand, als op de achterwand van het koelapparaat na de ontdooiing kleine ijs- of rijpvlekken verschijnen. De ontdooiing van het vriesapparaat is in het geval van dit type volledig automatisch. Regelmatige reiniging Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd. Gebruik geen wasmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde reinigingsmiddelen, waspolitoer of andere producten met ontsmettingsmiddelen of met alcohol!Reiniging binnen het apparaat Reinigt u de binnenste delen en de bestanddelen met warm water en met zuiveringszout (5 ml voor 0, 5 liter water). De temperatuurregelaar op een lagere stand De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld. De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn. Laat de levensmiddelen tot kamertemperatuur U hebt warme levensmiddelen in het apparaat afkoelen. Apparaat in werking stellen volgens de De temperatuurregelaar is niet ingesteld. (Probeer er een ander apparaat op aan te sluiten. ) Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier Het apparaat staat niet goed. voeten moeten op de vloer staan). Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. 44 NL Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur Technische gegevens Model Bruto-inhoud (l) Nuttige inhoud (l) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Energieverbruik ENB 3440 Koelgedeelte: 249 Vriesgedeelte: 91 Koelgedeelte: 245 Vriesgedeelte: 78 595 1850 632 0, 979 357 A 4 18 0, 6 42 70 1 (kWh/24 uur) (kWh/jaar) Energieklasse volgens de EU richtlijn Invriescapaciteit (kg/24uur) Maximale bewaartijd in geval van storing Neutrale stroomsterkte (A) Geluidsniveau (dB) Gewicht (kg) Aantal compressoren Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Reiniging Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee de losse onderdelen aan de binnenkant van het apparaat zijn bevestigd. Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Wrijf de binnenkant na het schoonmaken droog. 45 NL De plaatsing van het apparaat De temperatuur van de omgeving heeft een invloed op het energieverbruik en op de optimale functie van het apparaat. Let u bij de plaatsing erop, dat het apparaat tussen de twee, zich tot de verschillende klimaatklassen op het typeplaatje behorende temperatuurgrenzen gebruikt moest worden. Klimaatklasse SN N ST Omgevingstemperatuur +10 . . , +32 °C +16 . . , +32 °C +18 . . , +38 °C Indien de omgevingstemperatuur onder de onderste grens valt, kan de temperatuur binnen het apparaat hoger zijn dan de voorgeschreven temperatuur. [. . . ] Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoopen/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENB38607X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENB38607X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag