Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB35405S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB35405S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENB35405S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB35405S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENB35405S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (862 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENB35405S (628 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENB35405S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] Tijdens de normale werking geeft de indicatie de warmste temperatuur binnenin het vriesgedeelte aan. Alarm voor te hoge temperatuur een temperatuurstijging in het vriesgedeelte (bijv. Bij stroomuitval) wordt aangegeven door: - het knipperen van de temperatuur; - het knipperen van het vriesgedeelte ; - het knipperen van het icoon ; - geluid van de zoemer. - gaat het geluidssignaal uit; - blijft de temperatuurwaarde knipperen; Als u op toets E drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt gedurende enkele seconden de in het vriesgedeelte hoogst behaalde temperatuur op aanduiding Dan gaat het display terug naar normale werking en wordt de temperatuur van het geselecteerde gedeelte aangegeven. Tijdens de alarmfase kan het geluid van de zoemer uitgezet worden door op toets E te drukken. Geluidsalarm bij open deur Een geluidsalarm waarschuwt als de deur langer dan 5 minuten openblijft. De open deur alarmsituatie wordt aangeduid door: -het knipperen van het symbool van het betreffende gedeelte - het geluidsalarm. om het geluidsalarm uit te schakelen , dient u op toets (E) te drukken. Als de normale omstandigheden weer hersteld zijn (gesloten deur): - gaat het geluidssignaal uit. De maximum hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur ingevroren mag worden, staat op het typeplaatje. Bij invriezen in de laden of rekken wordt de maximum hoeveelheid wat minder. Leg de levensmiddelen die ingevroren moeten worden in het vak van het vriesgedeelte omdat dit de koudste plek is. om verse levensmiddelen in te vriezen dient de snelvriesfunctie te worden ingeschakeld. Druk op toets D (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende icoon verschijnt . U moet de keuze bevestigen door binnen enkele seconden toets E in te drukken. U hoort de zoemer en op het display verschijnen wat beelden en lijnen. Doe gedurende deze periode geen andere verse levensmiddelen in het vriesgedeelte. De functie kan op ieder moment worden uitgeschakeld door op toets D te drukken totdat het corresponderende icoon gaat knipperen en dan toets E in te drukken. De rekken vereisen bijzondere aandacht, aangezien ze het rendement van het vak voor verse etenswaren aanzienlijk verhogen. De verschillende rekken kunnen ook worden verplaatst wanneer de deur geopend is onder een hoek van 90 . Door het openen en sluiten van de deur kan de temperatuur in de vrieskast gaan schommelen. Wacht 2 tot 3 minuten nadat u de deur gesloten hebt om ze opnieuw te openen, zodat de temperatuur in de vrieskast opnieuw stabiel is. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10 Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. 11 Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENB35405S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENB35405S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag