Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB34405W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB34405W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENB34405W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENB34405W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENB34405W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (608 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENB34405W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaavwijzing NL koel/vriescombinatie ENB 34405W We were thinking of you when we made this product NL electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] U hoort de zoemer en op het display verschijnen wat beelden en lijnen. Doe gedurende deze periode geen andere verse levensmiddelen in het vriesgedeelte. De functie kan op ieder moment worden uitgeschakeld door op toets D te drukken totdat het corresponderende icoon gaat knipperen en dan toets E in te drukken. 22 electrolux NL Enkele nuttige adviezen tips en De rekken vereisen bijzondere aandacht, aangezien ze het rendement van het vak voor verse etenswaren aanzienlijk verhogen. De verschillende rekken kunnen ook worden verplaatst wanneer de deur geopend is onder een hoek van 90 . Door het openen en sluiten van de deur kan de temperatuur in de vrieskast gaan schommelen. Wacht 2 tot 3 minuten nadat u de deur gesloten hebt om ze opnieuw te openen, zodat de temperatuur in de vrieskast opnieuw stabiel is. Bedien de thermostaat op die manier dat de binnentemperatuur nooit hoger is dan -18°C. Controleer dagelijks de goede werking van de vrieskast om eventuele defecten vroegtijdig op te sporen en het slecht worden van de ingevrozen etenswaren te voorkomen. Normale geluiden: Klikken: Het in- en uitschakelen van de compressor door de elektronische sturing wordt door een licht klikken begeleid. U kan een zacht borrelend geluid horen wanneer de vriesvloeistof door de buizen wordt gepompd, naar de koelplaat/condensator. Plonzen: Als de compressor ingeschakeld wordt en de koelvloeistof door de buisslangen begint door te stromen, dan hoort men vaak een pulserend (brommend, suizend, druppelend, lekkend) geluid. Dit geluid is vaak hoorbaar voor een korte tijd na het uitschakelen van de compressor. De condensator (dit deel verkoelt het vriesgedeelte) bevindt zich in de vrieskast. Tijdens de werking kan de temperatuur en ook de afmetingen van de condensator lichtjes wijzigen. Deze veranderingen kunnen een krakend geluid veroorzaken, wat normaal en onschadelijk is. Indien u de temperatuur in de vrieskast wil controleren, plaats de thermostaatknop in de stand "Medium". Zet vervolgens een glas water in het midden van de vrieskast en plaats hierin een thermometer met een nauwkeurigheid van +/- 1°C. Als er na 6 uren de op de display vermelde waarde gemeten kan worden, dan functioneert het koelapparaat optimaal. Het opmeten moet worden uitgevoerd onder vaste voorwaarden (zonder de inhoud van de vrieskast te wijzigen). Indien u een thermometer gebruikt om de vriestemperatuur te meten, plaats hem dan tussen de etenswaren, omdat op die manier de reële temperatuur wordt weergegeven. De op deze manier - met een nauwkeurige thermometer - gemeten waarde is hetzelfde als of een beetje kouder dan de op de display vermelde temperatuur. DE NL electrolux 23 Tips In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. het milieu. Het apparaat en het milieu Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. [. . . ] 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledi-ge garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. 38 electrolux NL DE Deze garantie omvat het kosteloos uitvoe-ren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleg-gen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishou-delijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENB34405W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENB34405W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag