Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENA38500W8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENA38500W8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENA38500W8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENA38500W8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENA38500W8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (425 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ENA38500W8 (5303 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENA38500W8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Tijdens de alarmfase kan het geluid van de zoemer uitgezet worden door op toets E te drukken. Geluidsalarm bij open deur Een geluidsalarm waarschuwt als de deur langer dan 5 minuten openblijft. De open deur alarmsituatie wordt aangeduid door: -het knipperen van het symbool van het betreffende gedeelte - het geluidsalarm. Om het geluidsalarm uit te schakelen, dient u op toets (E) te drukken. Als de normale omstandigheden weer hersteld zijn (gesloten deur): - gaat het geluidssignaal uit. Verse levensmiddelen invriezen Het vriesgedeelte is geschikt om verse levensmiddelen in te vriezen en gedurende lange tijd diepvries- en diepgevroren levensmiddelen te bewaren. De maximum hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur ingevroren mag worden, staat op het typeplaatje. Om de op het "typeplaatje" aangegeven hoeveelheid in te vriezen, dient u de levensmiddelen rechtstreeks in aanraking te brengen met de koelende oppervlakken (de lade of het rek wegnemen). Bij invriezen in de laden of rekken wordt de maximum hoeveelheid wat minder. Leg de levensmiddelen die ingevroren moeten worden in het vak van het vriesgedeelte omdat dit de koudste plek is. Om verse levensmiddelen in te vriezen dient de snelvriesfunctie te worden ingeschakeld. Druk op toets D (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende icoon verschijnt . U moet de keuze bevestigen door binnen enkele seconden toets E in te drukken. U hoort de zoemer en op het display verschijnen wat beelden en lijnen. De materialen met het symbool , , " zijn geschikt voor recycling. Energie besparen Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan de zon of aan een hittebron. Bewaar de levensmiddelen altijd in goed sluitende bewaardozen of verpakt in huishoud- of aluminiumfolie zodoende onnodige rijp- of ijsvorming te voorkomen. Open de deuren niet onnodig en laat ze niet langer open staan dan absoluut noodzakelijk is. Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot op kamertemperatuur vooraleer ze in de vriezer te plaatsen. Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is. Onderhoud Ontdooiing Tijdens het gebruik van het apparaat slaat het vocht van het apparaat vaak als rijp of als ijs neer. Deze dikke rijp- of ijslaag heeft een isolerend effect, daardoor wordt het vermogen verzwakt, zodat zowel de temperatuur binnen het apparaat als het energiegebruik stijgen. In het geval van dit type wordt het koelapparaat automatisch, zonder ingreep ontdooid. De temperatuurregelaar onderbreekt de functie van de motorcompressor af en toe - de afkoeling pauzeert - en de temperatuur van de koelende oppervlakte stijgt naar meer dan 0 °C, de ontdooiing begint dus. Indien de temperatuur van de koelende oppervlakte naar meer dan +3 - +4°C stijgt, start de temperatuurregelaar het systeem opnieuw. 24 electrolux NL DE Het ontdooide water gooit aan de achterwand, door de buisslangen naar de verdamper op de koelcompressor en verdampt daar door de warmte van de compressor. Let u erop, dat de opening waar het ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd dient te worden, omdat het water in het geval van een verstopping naar de isolatiestof van het apparaat vloeit waar het een defect kan veroorzaken. De opening van de buisslang kunt u met het bijgevoegde apparaat reinigen, zie afbeelding. [. . . ] 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serie-nummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderde-len en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gega-randeerd betaalmiddel plaats te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENA38500W8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENA38500W8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag