Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENA34633

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENA34633. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ENA34633 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ENA34633 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ENA34633 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2711 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ENA34633

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com INHOUD Veiligheidsvoorschriften Bediening Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 5 5 7 Onderhoud en reiniging 8 Problemen oplossen 9 Technische gegevens 11 Montage 11 Het milieu 14 Wijzigingen voorbehouden. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] HET PLAATSEN VAN DE DEURSCHAPPEN Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug. 1 2 3 FRESHZONE LADE De FreshZonelade is geschikt voor het bewaren van vers voedsel zoals vis, vlees, schelp- en schaaldieren, omdat de temperatuur in dit vak lager is dan in de rest van de koelkast. Electrolux 7 DE VRIESLADEN UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN De vriesladen hebben een eindaanslag om te voorkomen dat ze per ongeluk eruit getrokken kunnen worden of eruit vallen. Als de vrieslade uit de vriezer verwijderd moet worden, dient u de lade naar u toe te trekken en bij het bereiken van de eindaanslag een beetje aan de voorkant omhoog te tillen. Als u de lade weer in de vriezer wilt plaatsen, dient u de voorkant van de vrieslade weer een beetje omhoog te tillen. Zodra u over de eindaanslagen bent schuift u de vriesladen weer in de vriezer. 1 2 2 1 NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS NORMALE BEDRIJFSGELUIDEN · U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. tIPS VOOR HET KOELEN VAN VERS VOEDSEL Om de beste prestatie te verkrijgen: · Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast · Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft · Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren NUTTIGE TIPS VOOR HET KOELEN Nuttige tips: 8 electrolux Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit. electrolux 9 HET ONTDOOIEN VAN DE VRIEZER Het vriesvak van dit model is een "no-frost"type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen. [. . . ] In de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen. HET MILIEU Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ENA34633

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ENA34633 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag