Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2902 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Wasdroger EDE 67550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie Productbeschrijving Bedieningspaneel Voordat u de droger in gebruik neemt Wasgoed sorteren en voorbereiden Programmatabel Dagelijks gebruik 2 4 5 5 5 6 9 Reiniging en onderhoud Wat moet u doen als. . . Machine-instellingen Technische gegevens Installatie Milieu Onderhoud 10 11 13 13 14 17 17 Wijzigingen voorbehouden Belangrijke veiligheidsinformatie Belangrijk!In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. [. . . ] Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen Als de droogcyclus klaar is, gaan de lampjes ANTI-KREUK/EINDE en FILTER (lampje 6) branden. Als de zoemerfunctie ingeschakeld is, klinkt er gedurende één minuut een geluidssignaal met onderbrekingen. De droogcycli worden automatisch gevolgd door een anti-kreuk fase die on- geveer 30 minuten duurt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de trommel gehaald worden om te voorkomen dat het gaat kreuken. ) Als de functie ANTIKREUK functie is gekozen, wordt de anti-kreukfase met 60 minuten verlengd. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de machine zijn gehaald. Controleer voordat u het filter terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt. De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt!Het pluisfilter schoonmaken Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect werkt, moet het pluisfilter na elke droogcyclus worden gereinigd. Gebruik de droger nooit zonder pluisfilter of met beschadigd of verstopt pluisfilter. Haal het filter, dat is ingebouwd in het onderste deel van de vulopening, eruit. 1. electrolux 11 3. De deur schoonmaken Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om pluizen te verwijderen. Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken. Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen. Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken. Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen. Open het filter door de knop, tussen twee gleuven, met de vingers in te drukken. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters. Controleer voordat u het filter terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt. [. . . ] Elektrische aansluiting Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving"). Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ELU EDE67550W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag