Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ELM5100GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ELM5100GR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ELM5100GR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ELM5100GR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ELM5100GR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6785 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ELM5100GR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indd 12 2011-12-12 16:54:22 Gestion des pannes / Fehlersuche fR Problèmes La machine ne se met pas en marche. Abhilfen Schließen Sie die Maschine an die Strom­ ersorgung an. Indd 15 2011-12-12 16:54:26 Veiligheidsadvies / Consejos de seguridad nL Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. [. . . ] € Zet het apparaat niet aan indien de stoom/heet water knop in stoom positie staat. Plaats het apparaat op een vlak oppervlak en vul het reservoir met koud water. Het apparaat is gebruiksklaar als de lampjes van de espresso toet ophouden met knipperen en blijven branden. Wanneer u de machine voor de eerste maal gebruikt, moet u een kom onder het Heet water / Stoom pijpje plaatsen en de knop naar de stand stoom / heet water draaien. Als u het te lang zonder water gebruikt, dan kan de auto-bereiding worden geblokkeerd. Plaats om het circuit op gang te brengen een opvangbak onder de warmwaterleiding en zet de knop in de stand stoom/heet water. Als er een stabiele stroom uit het pijpje komt, draait u de knop terug. U kunt de hoogte van de koffieuitloop afstellen door deze naar beneden te trekken of omhoog te duwen. Met de capsules voor een kopje zult u één koffie / product kunnen zetten. De machine werd voorzien van een energiebesparende functie die de machine automatisch na 30 minuten inactiviteit uitschakelt. Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, drukt u opnieuw op de knop om te stoppen. Als de koffie klaar is, til de hendel omhoog en de capsule zal in de container voor gebruikte capsules vallen. Draai de knop naar de stand Heet water / Stoom, en draai de knop terug naar Stop. Draai de knop enkele seconden naar de stand Stoom om restwater te spoelen. [. . . ] Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ELM5100GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ELM5100GR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag