Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKM90750X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKM90750X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EKM90750X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKM90750X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EKM90750X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1525 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EKM90750X (2033 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EKM90750X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Fornuizen Welkom in de wereld van Electrolux Wij danken je voor de keuze van een Electrolux product van hoge kwaliteit en wij zijn er zeker van dat het je naar volle tevredenheid tot dienst zal zijn. Het doel van Electrolux bestaat uit het aanbeiden van kwaliteitsproducten die ontworpen zijn om je leven comfortabeler te maken. We nodigen je uit om enkele minuten tijd aan de raadpleging van deze handleiding te besteden om alle voordelen van je nieuwe apparaat te kunnen benutten. Dit product zal je een maximaal rendement bieden in combinatie met een uiterst gemakkelijk gebruik. AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bestemd voor de bevoegde technicus bestemd, die een geschikte controle van de gas installatie dient uit te voeren, de installatie in te bouwen en zorgen voor de inbedrijfstelling en de test van het toestel. AANWIJZINGEN VOOR DE VERBRUIKER: deze geven raadgevingen m. b. t. [. . . ] Alle tussenliggende posities moeten tussen de minimum ­ en maximumvlam liggen, nooit tussen het maximum en de sluiting. 6. 1. 1 Elektrische inschakeling (one-touch) De branders zijn voorzien van een "one-touch" inschakelingsysteem. Om een van de branders in te schakelen, druk op de knop in overeenstemming met de gekozen brander en draai deze tegen de klok tot aan de minimumpositie . Door de knop gedrukt te houden, wordt het automatische inschakelsysteem van de brander geactiveerd. Hou de knop gedurende ongeveer 10 seconden gedrukt na de inschakeling van de brander, zodat de veiligheidsklep geopend wordt. Bij stroomonderbreking, kan de brander ook met een lucifer ingeschakeld worden (zie hoofdstuk "6. 1. 2 Handbediende ontsteking"). Indien de brander plotseling uitgaat, blokkeert het veiligheids ­ thermokoppel het gasuitstromen, ook met open kraan. Indien bij aflopen van deze tijd de brander zich nog niet heeft ingeschakeld, niet meer op het toestel inwerken, de omgeving verluchten en 1 minuut wachten vooraleer een nieuwe inschakelingpoging uit te voeren. Bij toevallige uitschakeling van de brandervlam, de besturingsknop sluiten en gedurende 1 minuut geen pogingen voor een teruginschakeling van de brander uitvoeren. 6. 1. 2 Handbediende ontsteking Om één van de branders te ontsteken, breng een brandend lucifer dicht bij de brander, druk de knop in overeenstemming met de gekozen brander en draai deze tegen de wijzers van de klok in tot op de minimum positie. Laat de knop terug los. 6. 2 Uitschakeling van de branders Breng de knop op kookeinde terug in positie . 23 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. Gebruik van de fry-top Het toestel verwarmt zich opmerkelijk gedurende de normale werking; men dient het daarom zorgvuldig te gebruiken. Bewaak de fry-top gedurende zijn werking. Wanneer de branders gebruikt worden, wordt aangeraden om beschermdeksel A weg te nemen (alleen beschikbaar op enkele modellen). 7. 1 Vooraleer de fry-top in werking te stellen Bij het eerste gebruik kan er vanuit de fry-top een bijtende of verbrande geur ontwikkeld worden, ontstaan door eventuele olieachtige overblijfselen gedurende de fabricatie, die onaangename geuren en smaken aan het koken zouden kunnen afgeven. Om deze ongemakken te verwijderen, dient de plaat zoals beschreven in paragraaf "11. 7 Reiniging van de fry-top" op een preventieve manier gereinigd te worden. 7. 2 Inschakeling De fry-top is voorzien van een gescheiden verwarming. Het is inderdaad mogelijk de gehele oppervlakte van de plaat te gebruiken, of enkel maar één van de twee voor - of achterhelften. Plaats de bedienknop van het verwarmingselement in de gewenste positie: het groene controlelampje verlicht zich. Plaats de etenswaren op de plaat en kook volgens eigen smaak. 7. 3 Gebruikstabel van de energieregelaar De volgende tabel geeft enkel indicatieve waarden aan, omdat volgens de dikte en het soort van etenswaren alsook de persoonlijke smaak, een hogere of lagere warmtegraad benodigd wordt. 1-4 5-7 8-9 10 - 11 11 Warmtebehoud op de plaat Voor delicaat koken Voor het grillen Voor het grillen van dik vlees Voor een vlugge opwarming en reiniging 7. 4 Uitschakeling Breng op het einde van het koken de knop terug in positie . 24 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. Gebruik van de plaat in vuurvast aardewerk Het toestel verwarmt zich opmerkelijk gedurende de normale werking; men dient het daarom zorgvuldig te gebruiken. Bewaak de plaat in vuurvast aardewerk gedurende zijn werking. 8. 1 Algemene waarschuwingen Gedurende de eerste verwarming van de plaat in vuurvast aardewerk kan er een bijtende of verbrande geur ontstaan, veroorzaakt door eventuele olieachtige overblijfselen bij de fabricatie, die volledig na herhaald gebruik zullen verdwijnen. De plaat in vuurvast aardewerk is voorzien van kookzones met verschillende diameters en vermogen (zie paragraaf "3. 4 Vermogen van de plaat in vuurvast aardewerk"). Hun positie is duidelijk aangeduid door cirkels en de warmte bevindt zich binnenin de diameters die op het glas geschetst zijn. 8. 2 Inschakeling Plaats de pot of braadpan met de te koken etenswaren op het uitgekozen verwarmingsonderdeel. Draai de knop van de energieregelaar op de gewenste positie: na enkele minuten schakelt zich het controlelampje voor de latente warmte m. b. t. [. . . ] 11. 9. 2 Reiniging van de ovendeur Het wordt aangeraden de ovendeur steeds goed zuiver te houden. Gebruik vloeipapier voor de keuken, bij hardnekkig vuil, was met een vochtige spons en gewoon reinigingsmiddel. De "spray" producten voor de reiniging van de oven dienen niet voor de reiniging van het koelsysteem en de sensor van de thermostaat, die zich binnenin de ovenruimte bevinden, gebruikt te worden. 11. 10 Vervanging van het verlichtingslampje van de oven Vóór iedere ingreep moet de elektrische voeding naar het apparaat uitgeschakeld worden. Ga als volgt te werk: · open de ovendeur; · draai het glazen beschermkapje tegen de wijzers van de klok in; draai de lamp af en vervang deze met een andere geschikt voor hoge temperaturen (300°C) en met de volgende kenmerken: Spanning: 230 V / 50 Hz Vermogen: 15 W Aansluiting: E 14 · Monteer opnieuw het glazen kapje en activeer opnieuw de toevoer van de elektrische energie. De werking van het lampje binnenin de oven kan ook bij gesloten deur gecontroleerd worden, door de keuzeknop in positie te draaien. 34 Aanwijzingen voor de gebruiker 12. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EKM90750X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EKM90750X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag