Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKF3200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKF3200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EKF3200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKF3200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EKF3200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8496 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EKF3200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat nooit als ­ het snoer beschadigd is, ­ de behuizing beschadigd is. Als het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een bevoegde dealer of een andere gekwalificeerde persoon vervangen worden om elk risico te voorkomen. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. [. . . ] Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een door de fabrikant erkende deskundige vakorganisatie. Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd om koffie te maken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder ) worden aanwijzingen aangegeven die voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat van belang zijn. 0 Dit teken geeft u stapsgewijze informatie bij het bedienen van het apparaat. Na dit teken volgt verklarende informatie voor de bediening en het praktische gebruik van het apparaat. Tips en informatie voor economisch en milieubesparend gebruik van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven. A B C D E F G H J Toets voor ontgrendelen van filterhouder Uitneembare filterhouder met antidruppelventiel Warmhoudkan Toets voor ontgrendelen van waterreservoir Uitneembaar waterreservoir met deksel en kopmarkering Snoervak Toets AAN/UIT met bedrijfsindicatie Toets aromastand met bedrijfsindicatie Typeplaatje (onderkant van het apparaat) Toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Als het doorlopen afgelopen is, het apparaat met de toets AAN/UIT (afb. 1 minuut nadat het doorlopen afgelopen is, schakelt het apparaat automatisch uit. Tijdens het koffiezetproces mag de kan niet langer dan 30 seconden uit het apparaat gehaald worden, anders loopt de filter over. als de kan eruit gehaald is , voorkomt het filterventiel het druppelen. 0 Om te schenken de deksel van de warmhoudkan zo draaien dat de markering op de deksel boven de schenkopening staat (afb. Om ervoor te zorgen dat de koffie gelijkmatig van sterkte is, moet u hem na het zetten in de warmhoudkan omroeren. Als u na afloop van het doorlopen weer water in het apparaat wilt doen om nog meer koffie te zetten, moet u het apparaat uitschakelen en enkele minuten laten afkoelen. Om het filterventiel grondig schoon te maken moet u het tijdens het spoelen een paar keer activeren. 0 Om de deksel van de warmhoudkan te halen draait u de markering op de deksel zoals in afb. [. . . ] 0 Het apparaat met een vochtige doek reinigen, maar nooit in water onderdompelen!Bij uw vakhandelaar of de klantendienst is tegen betaling en met opgave van het model van uw automatische koffiemachine een nieuwe kan verkrijgbaar: zie typeplaatje (afb. Ontkalken - zo hebt u lang plezier van uw automatische koffiemachine Voor de zekerheid raden wij u aan het apparaat om de drie maanden te ontkalken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EKF3200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EKF3200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag