Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKC60752

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKC60752. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EKC60752 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKC60752 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EKC60752 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5014 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EKC60752 (1513 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EKC60752

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Kooktoestel EKC60752 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com Inhoud Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Voor het eerste gebruik Bediening van de keramische kookplaat Bediening van het Touchpanel De oven bedienen Tips, tabellen en adviezen 2 4 6 8 9 14 21 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Montage Milieubescherming Garantie/serviceafdeling Europese Garantie www. electrolux. com 24 31 31 32 34 34 36 36 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie Belangrijke veiligheidsvoorschriften!Elektrische veiligheid · Dit apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten. · Bij storingen of beschadigingen aan het apparaat: zekeringen losdraaien of uitschakelen. [. . . ] Druk op en kies Einde om de gewenste eindtijd in te stellen wanneer u wilt dat het voedsel klaar is (bijv 14. 05 uur). Kookduur en Stoptijd gaan branden op het display. 13. 05 uur) De beveiligde uitschakeling van de oven 20 electrolux Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld. De laatst ingestelde temperatuur verschijnt in het temperatuurdisplay. De oven schakelt zichzelf uit bij een oventemperatuur van: · 30 - 120 oC na 12, 5 uur · 120 - 200 oC na 8, 5 uur · 200 - 250 oC na 5, 5 uur · 250 - max oC na 3, 0 uur Het apparaat gebruiken na een beveiligde uitschakeling: De oven helemaal uitschakelen. De beveiligde uitschakeling wordt geannuleerd als de klokfunctie Duur / Stoptijd of de ovenfunctie Bereiding bij lage temperatuur worden ingesteld. Zorg er voor dat u zichzelf niet brandt aan de hittespoelen aan de bovenkant van de oven, of aan de ovenstapeenheden als u het contact met de braadthermometer legt of verbreekt. Gebruik alleen de originele braadthermometer en zorg ervoor dat er geen onderdeel van de thermometer in contact komt met het bovenwarmte-element. Voor de beste resultaten moet het uiteinde van de thermometer in het midden van het vlees, waar de warmte het laatste komt, worden gestoken. De ovenwarmte heeft invloed op de thermometer, daarom moet de hele buis in het vlees gestoken worden. Onthoud dat de thermometer de verkeerde temperatuur kan aangeven als het in contact komt met vet of een bot. Steek de stekker van de braadthermometer in het stopcontact in de ovenwand (rechts). Als de actuele kerntemperatuur al is weergegeven voordat de gewenste kerntemperatuur is ingesteld, druk dan meerdere malen op de Selectie -knop totdat de functie Braadthermometer knippert en voer de instelling uit. 30ºC is de laagste temperatuur die op het display wordt weergegeven. 5. Zodra de gewenste temperatuur in het vlees bereikt is, klinkt er een signaal en schakelt de oven uit. 6. Om het geluid uit te schakelen, drukt u op een van de toetsen. electrolux 21 Binnen een paar minuten wordt er een alternatieve eindtijd berekend, waarop de ingestelde kerntemperatuur zal worden bereikt. Voor het functioneren van het systeem is het essentieel dat de braadthermometer in het vlees gestoken is en de stekker aan het begin van de bereidingstijd in het contact zit. De stekker moet gedurende de bereidingstijd in het contact blijven zitten. De tijdindicatie en kerntemperatuur verschijnen als een "knipperende driehoek" tijdens de berekeningsfase. Waarschuwing!U kunt zich gemakkelijk branden als u de thermometer uit de oven neemt. Trek de stekker van de braadthermometer uit het contact en neem vervolgens het vlees uit de oven. De temperatuur controleren of wijzigen · Druk op tot de braadthermometerfunctie knippert en de gekozen temperatuur op het display wordt getoond. De oventemperatuur controleren of wijzigen · Wanneer u de temperatuur wilt veranderen, gebruik dan en . Tips, tabellen en adviezen De bak-/grilltijden zijn slechts indicaties. [. . . ] Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EKC60752

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EKC60752 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag