Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKC55500OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKC55500OX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EKC55500OX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKC55500OX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EKC55500OX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2609 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EKC55500OX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 24 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Gå inn på nettstedet vårt for å: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: www. electrolux. com Registrere produktet ditt for å få bedre service: www. electrolux. com/productregistration Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: www. electrolux. com/shop KUNDESTØTTE OG SERVICE Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler. [. . . ] Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten. – Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel. STEKEOVN - DAGLIG BRUK ADVARSEL Se etter i Sikkerhet-kapitlene. 3. 8. 1 Slå produktet på og av 1. Drei termostatbryteren til en temperatur. Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til AV-posisjon for å slå av produktet. 12 www. electrolux. com 8. 2 Sikkerhetstermostat Sikkerhetstermostaten er en termisk utkobling i et termostat som brukes. For å hindre skade på ovntermostaten som skyldes farlig overoppheting, har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Stekeovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller. ADVARSEL Sikkerhetstermostaten fungerer bare hvis ovntermostaten ikke fungerer. Når dette skjer, er ovnstemperaturen svært høy og kan brenne alle rettene. Du må ringe service umiddelbart for å erstatte ovntermostaten. 8. 3 Kjølevifte Mens produktet er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Kjøleviften stopper hvis du slår av produktet. 8. 4 Ovnsfunksjoner Ovnsfunksjon AV-posisjon Ovnslampe Over- og undervarme Overvarme med vifte Gratinering med vifte Bruksområde Produktet er AV. For å slå på ovnsinteriøret uten å stille inn på steking. Spesielt for enkel mattilberedning som: marengs, sukkerbrød, smørkake, rullekake. Grillelementet og ovnsviften går vekselvis, slik at den varme luften sirkulerer rundt maten. Underelementet gir varme til undersiden av pizzaer, terter eller paier, mens viften sirkulerer luft for å steke oversiden av pizzaen eller paifyllet. Når du bruker denne funksjonen, må du senke ovnstemperaturen med 20 40 °C fra standardtemperaturene du vanligvis bruker for over-/undervarme. Temperaturreguleringsknappen må stå i av-posisjonen. Pizzafunksjon Multi-varmluft Lavtemperatursteking Tine NORSK 13 9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER 9. 1 Elektronisk programmering 1 2 3 4 1 Funksjonsindikatorer 2 Klokkedisplay 3 Funksjonsindikator 4 Indikator for steketermometer hr min 5 Knapp + 6 Valgknapp 7 Knapp - 7 6 5 Klokkefunksjon Klokkeslett Stoppeklokke Steketid Slutt Bruksområde For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. For å velge hvor lenge produktet skal være slått på. For å velge når produktet skal slås av. Med funksjonene varighet og slås stekeovnen av autoslutt matisk. [. . . ] Klokkedisplayet viser "F11" Du satt ikke spissen på steketermometeret riktig i kjøttet. Det er kortslutning i steketermometeret eller steketermometeret sitter ikke skikkelig i kontakten. \ Displayet viser en feilkode Det er en feil på produktet Koble produktet fra som ikke står på listen strømforsyningen en "F. . . . " stund. Hvis F og nummeret vises på nytt, må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste servicesenter Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted. Vi anbefaler at du noterer dataene her: Modell (MOD. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EKC55500OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EKC55500OX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag