Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKAM300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKAM300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EKAM300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EKAM300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EKAM300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (52329 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EKAM300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stellen Sie die Kaffeekanne mit geschlossenem Deckel auf die Warmhalteplatte. Stellen Sie die Kaffeestärke ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Die verfügbaren Symbole für die Kaffeestärke werden im Display angezeigt: mild, mittelstark, kräftig. Nachdem Sie mit der Programmeinstellung fertig sind, drücken Sie kurz die Programmtaste , um die „Auto“-Funktion einzuschalten. [. . . ] Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt. Overschrijd niet het maximale vulvolume, zoals aangegeven op het apparaat. Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik. Alvorens voor het eerst koffie te zetten, voer 1 programma uit met enkel water. Op de koffiepot staan markeringen voor het afmeten van het aantal kopjes. De koffiemolen beschikt over een container die het aroma van de bonen optimaal bewaart. Het wordt aanbevolen om te starten met een gemiddelde instelling, die geschikt is voor de koffietypes die gewoonlijk in de winkel verkrijgbaar zijn. Het display zal knipperen en de eerste tijdaanduiding weergeven: 12:00. Het apparaat beschikt over een timer om de tijd in te stellen en de starttijd tot 24 uren op voorhand te programmeren (Autofunctie). Tijdens het koffiezetten start het apparaat automatisch een 40 minuten durende warmhoudfunctie . Het is mogelijk om koffie te zetten met voorgemalen koffie, ofwel onmiddellijk, ofwel door de starttijd te programmeren (Auto-functie). Bij het koffiezetten met voorgemalen koffie zullen de instellingen voor sterkte, aantal kopjes en aroma geen invloed hebben. De starttijd kan niet worden gewijzigd eens het programma is ingesteld. Als de vooraf ingestelde tijd wordt bereikt, dan zal de machine koffie beginnen te zetten. Stel voor het zetten van koffie met bonen het aantal kopjes, de sterkte van de koffie, en indien gewenst, het aroma in. Kai kava bus sumalta, bus pradėtas kavos virimas ir įjungta šilumos palaikymo funkcija . [. . . ] Zorg ervoor dat de hoeveelheid voorgemalen koffie in het filter overeenstemt met de hoeveelheid water in de waterbak. Om de sterkte van de koffie te verhogen, verhoog de hoeveelheid voorgemalen koffie of verlaag de hoeveelheid water. Als de koffiemolen uitgeschakeld is, kunt u de sterkte van de koffie niet wijzigen d. In dat geval kunt u de sterkte van de koffie enkel verhogen door de hoeveelheid voorgemalen koffie te verhogen of de hoeveelheid water te verlagen, of door een koffie met een sterkere smaak te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EKAM300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EKAM300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag