Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EIW63810X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EIW63810X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EIW63810X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EIW63810X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EIW63810X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2772 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EIW63810X (2366 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EIW63810X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding Refreshment Centre EIW63810X 2 electrolux Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie Beschrijving van het apparaat Hoofdcomponenten Serienummerplaatje Technische gegevens Inhoud van de verpakking Installatie 2 4 4 5 5 5 6 De unit plaatsen De unit aansluiten Gebruik Onderhoud en reiniging Signaleringen voor gebruikers Wat te doen als. . . Milieuoverwegingen 6 9 12 14 19 20 21 Veiligheidsinformatie Belangrijkste veiligheidsmededelingen Waarschuwing Het apparaat moet in overeenstemming met de wetgeving geaard worden. De elektrische aansluitingen en de aansluitingen op het waternet moeten door een ervaren technicus in overeenstemming met de instructies worden uitgevoerd Waarschuwing Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim) buiten het bereik van kinderen Waarschuwing Het apparaat mag nooit worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis van het product, tenzij ze begeleid worden of instructies over het gebruik van het apparaat ontvangen hebben door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is Waarschuwing Om te voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen is een strenge controle vereist Waarschuwing Pak het apparaat nooit vast als het uit de kast geschoven is. Voorkom het plaatsen van houders met brandbare of corrosieve producten op het apparaat Waarschuwing Voorkom het gebruik van het apparaat als het uitgeschoven is, tenzij in het geval van de installatie, het onderhoud en wat te doen als. . . [. . . ] Druk de knop in zijn veilige stand terug als u het afstellen voltooid heeft. CO druk afstellen Waarschuwing De drukregelaar mag uitsluitend geopend worden als de aansluitprocedure uitgevoerd is en als het apparaat van stroom voorzien is Waarschuwing Als u de CO-druk wijzigt, zal het zojuist afgestelde niveau bereikt worden nadat u 0, 5 liter gekoeld bruiswater getapt heeft Waarschuwing De CO druk kan maximaal op 4 bar worden afgesteld 1 Plastic CO-knop 2 CO-drukmeter De CO-druk kan worden afgesteld met behulp van de drukregelaar op de CO fles. De druk moet met behulp van de plastic CO-knop op 0, 5 bar boven de druk van de watertoevoer worden afgesteld. Draai de knop rechtsom om de druk toe te laten nemen en draai de knop linksom om de druk af te laten nemen. Tappen tijdens de eerste inwerkingstelling Tijdens de eerste inwerkingstelling kunt u onmiddellijk water op kamertemperatuur tappen. De ideale temperatuur voor gekoeld water wordt na ongeveer 2, 5 uur bereikt. Tappen in het geval van normaal gebruik Waarschuwing Voorkom dat u voorwerpen in de ijsschaafsel dispenser steekt. Hierdoor kan de doorsnede beschadigd raken en kan het ijs gaan smelten Trek de dispenser voorzichtig naar buiten om een grote fles of een karaf te vullen. 14 electrolux Het apparaat kan in 2 uur tijd 2 liter gekoeld (bruis-)water afgeven. De temperatuur van het gekoelde water kan variëren als u zich niet houdt aan de aanbevolen afgiftetijd. Als u al het ijsschaafsel getapt heeft, zullen na ongeveer 40 minuten verse ijsbokjes beschikbaar zijn. Uw Refreshment Centre verlichten Om het tappen comfortabeler te maken, kunt u op de LED verlichting op het bedieningspaneel drukken en zo de centrale verlichting inschakelen. Plaats een glas op het lekbakje, kies de gewenste drank of kies voor ijsschaafsel. Het tappen wordt aangegeven door de LED die hoort bij de ingedrukte icoon. Het tappen van water uit de dispenser vindt vertraagd plaats om ongewenste lekkages te voorkomen. Onderhoud en reiniging Waarschuwing Het is noodzakelijk de watertank te legen als het apparaat meer dan 8 uur lang uitgeschakeld zal zijn. Waarschuwing Het is noodzakelijk eenmaal per maand de watertank te legen om een optimaal kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen Waarschuwing Het is noodzakelijk het apparaat elke zes maanden te reinigen om een optimaal kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen Waarschuwing Maak gebruik van CO flessen die voor levensmiddelen geschikt zijn Het lekbakje legen Houd het lekbakje schoon en droog om waterlekkages te voorkomen. De watertank legen Waarschuwing Druk, als u de icoon los heeft moeten laten, de icoon voeding weer in en houd hem ingedrukt om deze handeling uit te voeren Waarschuwing Onthoud dat u na deze procedure de waterkraan dichtdraait om waterlekkages te voorkomen electrolux 15 De CO fles geschikt voor levensmiddelen vervangen Waarschuwing Tijdens het vastschroeven van de nieuwe CO fles kan er sprake zijn van CO lekkages 1. Verwijder het rooster van het lekbakje om uw Refreshment Centre eenvoudig naar voren te kunnen schuiven. Breng het rooster weer op zijn originele plaats aan als u het apparaat naar buiten geschoven heeft. Sluit de plastic waterleiding aan op de waterdispenser om hem te legen. Steek het andere uiteinde van de plastic leiding in een ruim recipiënt of stop hem in de gootsteen. Houd de icoon voeding ingedrukt tot de LED voeding begint te knipperen. Druk nogmaals op de icoon voeding en houd hem ingedrukt tot de LED ophoudt te knipperen. 10. Duw het apparaat weer terug het meubel in tot hij op zijn plaats geblokkeerd is. 1. Verwijder het rooster van het lekbakje om uw Refreshment Centre eenvoudig naar voren te kunnen schuiven. [. . . ] 17. Wacht tot de LED voeding begint te knipperen en druk vervolgens op de icoon voeding tot alle LED achterelkaar oplichten. Wacht tot alle LED uitgegaan zijn voordat u de volgende handeling uitvoert. 19. Schakel het apparaat weer in met behulp van de vermogensschakelaar. 20. Duw het apparaat weer terug het meubel in tot hij op zijn plaats geblokkeerd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EIW63810X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EIW63810X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag