Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT9830K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT9830K. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHT9830K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT9830K te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHT9830K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (786 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHT9830K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift NL Gaskookplaat EHT 9830 2 electrolux electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux!Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding (afb. 5-a Vervangen aansluitsnoer van het Het vervangen van elektrische bekabeling mag alleen gebeuren door het technische service center of door afb. 5-b electrolux 15 Gasaansluiting Attentie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd (afb. Schroef de onderdelen eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter. WAARSCHUWING: Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te geschieden met een zeep-oplossing, nooit met een vlam. afb. 6 A) Aansluitpijp met wartel B) Ringetje C) Haakse fitting 16 electrolux Ombouw naar vloeibaar gas Aanwijzingen veiligheid m. b. t. Het ingestelde type gas is · Breng de toets op de positie van de kleinste vlam. Het ombouwen van In geval van transformatie van gasinstallaties mag alleen door een aardgas noor flessengas, het by-pass erkend installateur uitgevoerd schroofje van de kranen goed worden. Vóór het ombouwen moet het In geval van transformatie van apparaat worden losgekoppeld van gasflessengas noor aardgas, het by-pass en stroomvoorziening: draai de gaskraan schroefje ongeveer 1/4 draai dicht en schakel de zekeringen in de losschroeven, totdat men een kleine huisinstallatie uit. regelmatige vlam verkrijgt (voor de Vervangen van de sproeiers wokbrander draait u de by-pass schroef 1/2 draai los). · Controleer tenslotte of er geen · Neem het bovenste gedeelte en de uitdovingen van de gaspit zijn door gasontstekers. snel de toets van de maximale stand · Met een steeksleutel van 7 (afb. 7) op de minimum stand te draaien. schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg, om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel «Inspuitstukken» ). · Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. · Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt afb. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. 8 bypass afregelschroef electrolux 17 Inbouw en montage N W Su N N 51 0 afb. [. . . ] Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHT9830K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHT9830K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag