Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT7824K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT7824K. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHT7824K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT7824K te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHT7824K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1572 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHT7824K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux Inhoud Voor de gebruiker Waarschuwingen en adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aanwijzingen voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Op deze manier liggen de pannendragers stabiel (afb. 3). FO 2110 afb. 4 Let op als u de pannendragers terug legt dat u de glazen bovenkant niet beschadigt. De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (afb. 1 - C). Periodiek onderhoud Laat af en toe door een erkend installateur of ELECTROLUX SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. 10 electrolux Technische gegevens Vermogen gasbranders Wokbrander Normaalbrander Sudderbrander Apparaat Klasse Categorie Voeding gas 3, 8 kW 1, 9 kW 1, 0 kW 3 II2L3B/P Aardgas 25 mbar Koppeling gas Aansluiting aan G 1/2" 230 V 50 Hz Uitsnijmaat Breedte Diepte 830 mm 480 mm Aanwijzingen voor de installateur De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende voorschriften en eventuele voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf. De aansluiting dient van een GIVEG-goedgekeurde aansluitgaskraan met koppeling te worden voorzien. De gaskookplaat is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer met randaardestekker. De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf uitgevoerd worden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen. Attentie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). De gaskookplaat mag alleen geïnstalleerd worden boven een inbouwoven die voorzien is van een koelventilator. afb. 14 380 140 593 595 FO 1013 FO 2043 FO 0198 a) Verwijderbaar paneel b) Ruimte voor eventuele aansluitingen electrolux 15 afb. 9 550 min 650 min FO 0939 FO 0938 FO 2752 16 electrolux Service en originele onderdelen Deze machine is voor het verlaten van de fabriek getest en bestudeerd door experts en specialisten, om u het beste resultaat te geven. Eventuele reparatiewerkzaamheden moeten met de grootste zorg en attentie gedaan worden. Daarom adviseren wij dat in het geval van problemen u contact opneemt met de dichtsbijzijnde Service Centre en opgave doet van de aard van het probleem, het model(Mod. ), het produktnummer (Prod. No. ) en het serienummer (Ser. No) aangegeven op het typeplaatje in de inspuitset. Originele onderdelen, goedgekeurd door de fabrikant en met dit symbool zijn alleen verkrijgbaar bij ons Service Centre en erkende onderdelen winkels. electrolux 17 Garantie/serviceafdeling Nederland Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 1. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHT7824K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHT7824K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag