Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT670K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT670K. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHT670K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT670K te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHT670K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (134 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHT670K (133 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHT670K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer steeds dat de bedieningsknoppen in de "UIT" stand staan, als de kookplat niet meer wordt gebruikt. Mocht er in de buurt van de kookplat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan coor, dat het snoer niet contact komt met hete delen van de kookplat. Als de kookplat niet wordt gebruik, trek dan de steker van de vonkontsteking uit het stopcontact. · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Trek altijd de steker van de vonkontsteking altijd uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. [. . . ] Deze drukdaling is afhankelijk van volgende factoren: - maximum debiet van de gasmeter; - diameter en lengte van de leidingen voor en achter de meter; - doorgangsopeningen van de verschillende kranen in het circuit; - diameter van de eventuele tussenstukken. BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. Aan het einde van de verstelbare pijp, waarop een GJ 1/ 2" draadmoer gemonteerd is, wordt de elleboog zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich tussen de onderdelen bevindt zoals aangegeven in figuur 3. Schroef de onderdelen op elkaar zonder aan te spannen, draai de elleboog in de gewenste richting en span dan aan. Dankzij de draaibare elleboog kan de toevoerleiding in de speciale uitsparing in de zijkant van de beschermkast van het kookplateau worden geplaast (Fig. Hierdoor past het hele kookplateau, samen met de gastoevoerleiding, in een diepte van 30 mm. AANSLUITING GAS Monteer een afsluitkraan die erkend is door de AGB. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. A) Uiteinde van de pijp met moer B) Afdichtingsring C) Draaibare elleboog FO 0264 Fig. 3 BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam FO 0265 A) Pijpuiteinde met moer B) Draaibare elleboog C) Starre of buigzame aanvoerleiding Fig. Elektrische aansluiting Het kookplateau is ontworpen om te werlen bij 220/ 230 V eenfasig. De aansluiting moet worden uitgevoerd conform de voorwaarden en normen, voorgeschreven door de geldende wetgeving. Alvorens aan te sluiten moet u nagaan of: 1) de elektrische voeding afgestemd is op het verbruik van het kookplateau (zie het identificatieplaatje); 2) de bestaande elektrische toevoer voorzien is van een aarding conform de geldende voorschriften; 3) de meerpolige stekker of de gebruikte schakelaar gemakkelijk bereikbaar zijn nadat het kookplateau gelnstalleerd is. Bevestig een stekker aan de kabel, aangepast aan de belasting, en sluit aan op een beveiligd contact. Om de stekker met de kabel te verbinden, dienen de aanbevelingen in Fig. Als een directe aansluiting op het stroomnet vereist is, moet een meerpolige stekker worden gebruikt met een minimum afstand tussen de contacten van 3 mm, aangepast aan de belasting en geldende voorschriften. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van het plateau) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat hij op geen enkel punt 50°C warmer kan worden dan de omgevingstemperatuur. VERVANGEN VAN DE STROOMKABEL Wanneer de stroomkabel moet worden vervangen, mag alleen type H05RR-F worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zo'n 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (fig 5). Neutraal Aarde (geel-groen) FO 0073 Fig. Aanpassing aan verschillend gastype VERVANGING VAN DE GASSPROEIERS · · · Verwijder de roosters. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg (Fig. 6), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel 2). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. [. . . ] Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: geen aankoopnota of, kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt, getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of óók voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uiten inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHT670K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHT670K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag