Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT632X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT632X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHT632X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHT632X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHT632X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (403 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHT632X (660 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHT632X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. Zet dan een raam open of zorg voor een goede ventilatie door een afzuigkap te plaatsen of door een raam open te zetten. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen of in acht genomen. · · · · · · · · · · · · · · FABRIKANT: ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S. p. A. Viale Bologna 298 - 47100 FORLI' (Italia) Het apparaat is geproduceerd in overeenstemming met de volgende EEG-richlijnen: 73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68 en de daarbij behorende besluiten. Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het indentificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf. 12 Inhoud 1. [. . . ] De vonkontsteking, bestaand uit een electrode gevat in een ceramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. Controleer of de branderring poorten schoon zijn. PERIODIEK ONDERHOUD Laat af en toe door een erkend vakman of ELGROEP SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. . q Dit mag alleen gebeuren door een erkend vakman of door ELGROEP SERVICE. FO 2110 Fig. Technische kenmerken Vermogen gasbranders Sterkbrander (Grote) 3 kW (G20-G25) - 2, 8 kW (G30-31) Normaalbrander (Middelgrote) 2 kW Kleinbrander (Kleine) 1 kW Categorie Voeding gas Koppeling gas II 2E+3+ Aardgas 20 mbar - G25 25 mbar G 1/2" Voeding elektriciteit 230 V 50 Hz APPARAAT VAN KLASSE 3 Afmetingen van de indouwopening - Uitsnijmaat Breedte 550 mm. Aanwijzingen voor de installateur q De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. q Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). q De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. 6), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel 2). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. 6 FO 0392 · · Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. a REGELING MINIMUM GASPITTEN · Ontsteek de brander. Bij het omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. 7 FO 1045 Tabel 1 : diameters van by-pass Brander Ø By-pass 1/100 mm. Tap colour · Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander Tabel 2 : inspuitstukken - (*) ook geschikt voor G25 BRANDER MAXIMALE CALORISCH DEBIET kW Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 1 2 Aardgas : 3 LPG : 2, 8 MINIMALE CALORISCH DEBIET kW 0, 33 0, 45 0, 65 28 32 40 Groen/Bruin Groen/Groen Groen/Paars MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS G20 - 20 mbar mark 1/100 70(*) 96(*) 119(*) m3/h 0, 095 0, 190 0, 286 GAS LPG 28-30/37 mbar mark 1/100 g/h - G30 g/h - G31 50 71 86 72 145 203 71 143 200 17 7. Inbouw A = Kleinbrander R = SterkBrander SR = Normaalbrander Deze kookplateaus zijn bestemd om te worden ingebouwd in keukenmeublen met een diepte tussen 550 en 600 mm en angepaste kenmerken. 8 55 m De kookplateaus kunnen worden gemonteerd op alle basismeublen met volgende openingen (Fig. Het kookplateau wordt als volgt bevestigd aan het basismeublen: in. Achterwand Rückwand INBOUW EN MONTAGE · plaats vervolgens de meegeleverde afdichting rondom de uitsnijmaat. · zet het plateau precies op de juiste plaats; · bevestig met de speciale meegeleverde klemmen (Fig. [. . . ] 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele kenmerken bezitten maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHT632X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHT632X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag