Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS90270X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS90270X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHS90270X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS90270X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHS90270X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2105 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHS90270X (2103 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHS90270X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. Gebruik conform de voorschriften · Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik. [. . . ] De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. Na het op maat maken (met enige mm speling) de beide uiteinden tegen elkaar aan drukken min. 50 mm R 5mm = 600mm 880+1mm 490+1mm = electrolux 5 min. 30 mm Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 3 170/265 mm 145/210/270 mm 145 mm 120/180 mm 1 Drievoudige kookzone 1050/1950/2700 W 2 Enkele kookzone 1200 W 3 Braadzone 1400/2200 W 4 Tweekringskookzone 700/1700 W 5 Bedieningspaneel 5 4 Indeling bedieningspaneel 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 14 13 12 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld Functie schakelt de kookplaat in en uit een vergrendeling met indicatielampje schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit 1 2 6 electrolux Sensorveld Functie schakelt in en uit STOP+GO activeert de automatische opwarmfunctie / Het timerdisplay timerindicaties van de kookzones kookstandindicatie tie tijdsduur verlengen of verkorten Kookzone selecteren toont de tijd in minuten tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de temperatuurinstelling 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A met indicatielampje automatische uitschakelingsindica- toont dat de uitschakelaar actief is met indicatielampje met indicatielampje restwarmte-indicatie een bedieningsbalk met indicatielampjes schakelt de buitenste ring in en uit schakelt de buitenste ring in en uit geeft aan dat de kookzone warm blijft Bedieningsknop brander schakelt de buitenste ringen in en uit +nummer in timerindicatie geeft storingen aan. Restwarmte-indicatie Waarschuwing!Verbrandingsgevaar door restwarmte! Bediening van het apparaat In- en uitgeschakeld gedurende 1 seconde aan om het Raak apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld . · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Zie tabel. 1, 5 uur electrolux 7 Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste kookstand in gedurende enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Het display van de automatische opwarmfunctie gaat aan en na enige tijd weer uit. De duur van de automatische opwarmfunctie past zich aan verschillende kookstanden aan. Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · De timer met aftelfunctie wijzigen: seraak of lecteer de kookzone met aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. · Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. [. . . ] gaat branden en een cijfer gaan branden. Automatische uitschakeling is actief. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje. electrolux 11 Milieubescherming Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHS90270X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHS90270X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag