Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS 60210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS 60210. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHS 60210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS 60210 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHS 60210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13656 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHS60210P (17385 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHS 60210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, Kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven. [. . . ] Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste kookstand in gedurende enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Het display van de automatische opwarmfunctie gaat aan en na enige tijd weer uit. De duur van de automatische opwarmfunctie past zich aan verschillende kookstanden aan. Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren:blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. De timer met aftelfunctie starten: van de timer aan om de tijd in te Raak stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. De timer met aftelfunctie wijzigen:seraak of lecteer de kookzone met aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is):blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. Starten van CountUp Timer:door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten) · Stoppen van CountUp Timer: selecen raak of teer de kookzone met aan om de timer uit te schakelen. Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. [. . . ] Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt geen signaal wanneer u de toetsen van het bedieningspaneel aanraakt. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHS 60210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHS 60210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag