Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60041X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60041X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHS60041X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS60041X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHS60041X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9432 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHS60041X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat. Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. [. . . ] Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. In het geval van een eenfase- of tweefaseaansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of Neem contact op met onze serviceafdeling. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Sensorveld Functie schakelt de kookplaat in en uit display temperatuurinstelling / met indicatielampje geeft de temperatuurinstelling aan of de functies die zijn ingeschakeld temperatuurinstelling verhogen of verlagen schakelt de buitenste ring in en uit Display De kookzone wordt gebruikt Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld - In- en uitgeschakeld gedurende 1 seconde aan om het Raak apparaat in- en uit te schakelen. automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek enz. U na een bepaalde tijd een kookzone niet hebt uitgeschakeld of de kookstand niet hebt gewijzigd. de buitenste ring in- of uitschakelen Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Om de buitenring in te schakelen dient u het sensorveld aan te raken . Om de buitenring uit te schakelen dient u het sensorveld aan te raken . Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen lei- Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. [. . . ] Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst. Die Kochstufe , um die Kochstufe zu erhöBerühren Sie , um die Kochstufe zu hen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHS60041X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHS60041X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag