Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS 30020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS 30020. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHS 30020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHS 30020 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHS 30020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4045 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHS 30020 (8061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHS 30020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, Kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven. [. . . ] U een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na , 5 uur 4 uur Het geluidssignaal klinkt enige tijd en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Om de buitenring in te schakelen dient u het sensorveld aan te raken . De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie wordt ingeschakeld wanneer u een kookstand kiest . Een kookzone is enige tijd actief vanaf op maximaal vermogen en schakelt daarna automatisch terug naar de ingestelde kookstand. Als tijdens de automatische opwarmfunctie een hogere kookstand wordt geselecteerd, tot ), wordt de automatische bijv. Als de kookzone nog steeds restwarmte (display ) produceert, wordt de automatische opwarmfunctie niet uitgevoerd. De duur van de automatische opwarmfunctie past zich aan verschillende kookstanden aan: Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren:blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. Inschakelen of wijzigen van de timer: of van de Timer Raak de toetsen aan om de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. Timer uitschakelen: selecteer de kooken raak aan om de timer zone met uit te schakelen. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Om de buitenring uit te schakelen dient u het sensorveld aan te raken . [. . . ] Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHS 30020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHS 30020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag