Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHP60040P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHP60040P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EHP60040P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EHP60040P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EHP60040P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (360 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EHP60040P (1478 ko)
   AEG-ELECTROLUX EHP60040P (1478 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EHP60040P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. Gebruik conform de voorschriften · Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik. [. . . ] De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw. · Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. · In het geval van een eenfase- of tweefaseaansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. · Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle po- 4 electrolux len van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, Montage zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. 600 mm min. 40 mm electrolux 5 Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 145 mm 180 mm 180 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 6 Enkele kookzone 1200 W Enkele kookzone 1800 W Bedieningsknoppen Enkele kookzone 1200 W Restwarmte-indicatie Enkele kookzone 1800 W 6 5 4 Bedieningsknop kookzone kookplaat 1 1 Toekenning van de bedieningsknoppen 2 Temperatuurinstelling (0-12) 2 Restwarmte-indicatie De restwarmte-indicatie gaat branden wanneer een kookzone heet is. Waarschuwing!Verbrandingsgevaar door restwarmte! Bediening van het apparaat Om de temperatuur in te schakelen en de instelling te verhogen de knop rechtsom draaien. Wanneer een kookzone werkt, maakt hij gedurende korte tijd een zoemend geluid. Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookzones en betekent niet dat het apparaat niet correct werkt. Handige aanwijzingen en tips Kookgerei · De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn. [. . . ] Als de zekeringen meerdere malen doorbranden, neem dan contact op met een erkend elektricien. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. De restwarmte-indicatie gaat niet branden. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EHP60040P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EHP60040P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag